Wonen, energie en arbeidsmigranten…

In de raad deze week kwamen weer een aantal onderwerpen langs die ons allemaal direct of indirect raken. In deze blog wil ik er drie uitlichten die heel dicht liggen bij de kern van ons programma:

Te weinig aanbod sociale woningen

In Rotterdam is grote woningnood. Dat voelen we allemaal. De één ziet de waarde van zijn huis enorm stijgen, de ander kan met geen mogelijkheid een betaalbaar huis vinden. We hebben een woonvisie waar we voor alle inwoners, rijk, arm en middenklasse, werken aan aantrekkelijke woonmilieus, woningen met toekomstwaarde en last but not least de basis op orde houden.

Het is dan ook frustrerend om vast te stellen dat het niet lukt om juist voor de mensen aan de onderkant van de woningmarkt, in de sociale sector, de realisatie van voldoende woningen aan te bieden. Afgelopen jaar zijn er ruim 1000 minder nieuwe huurcontracten gekomen dan we voor onszelf als bodem hebben vastgelegd. We hebben daarom gisteravond een motie ingediend en aangenomen gekregen om daar snel iets aan te doen en de druk van de ketel te halen. Ook door het realiseren van tijdelijke woningen. Dat laatste vraagt een andere manier van denken en bouwen, maar daardoor kunnen we wel snel veel meer woningen in Rotterdam bouwen die wél bereikbaar zijn voor starters, studenten, mensen met een kleine portemonnee en mensen die vanuit de opvang willen doorstromen naar een huis. Laten we hopen dat dit ook echt leidt tot versnelling, zodat we volgend jaar weer op schema liggen en er meer aanbod is. Het is hard nodig.

De energietransitie gaat los in de regio!

We hebben de RES aangenomen. Wat? Precies; de Regionale Energie Strategie. Daarin beschrijven we hoe we als regio onze bijdrage leveren in het behalen van de klimaatdoelstellingen. En dat in een week waarin Brielle als eerste gemeente tegen zo’n regionale strategie stemde en Shell van de rechter kreeg te horen dat ze juist harder moeten gaan werken aan het reduceren van de CO2-uitstoot. In Rotterdam is het regionale plan gelukkig aangenomen. Voor ons is wel een cruciaal punt dat bewoners goed worden meegenomen. De bewoners op Rozenburg ervaren van dichtbij dat dat nog lang niet goed genoeg gaat. Daar moeten nog meer windmolens komen op de groene landtong met gevolgen voor mensen én dieren. Die participatie moet echt beter vinden wij en daarom kreeg de RES wel onze stem máár met de motie om participatie structureel te gaan verbeteren. Gelukkig kon ook deze motie op een meerderheid rekenen.

EU-arbeidsmigranten beter helpen, maar niet opvangen

Er komen steeds meer mensen uit Oost-Europa naar onze regio om te werken en te wonen. Onze economie kan ook niet meer zonder deze arbeidskrachten. Maar helaas gaat dit vaak gepaard met misstanden, uitbuiting, met overlast en woningnood. De aanpak om deze mensen te helpen en de overlast voor Rotterdammers aan te pakken draait al enige jaren. Maar nu heeft de tweede kamer op basis van een adviescommissie (commissie Roemer) een aantal wijzigingen in gang gezet waardoor we in Rotterdam nog beter en daadkrachtiger aan de slag kunnen. Meer zichtbaar als overheid via ontmoetingsplekken in de wijk, samenwerking met bijvoorbeeld kerken om mensen te beter te bereiken, steviger aanpak van uitbuiting en mensenhandel, betere controle en handhaving op huisvesting, ondersteuning bij terugkeer. Dit is een greep uit de goede intenties.

Maar ondertussen gaat de opvang voor deze groep binnenkort dicht. Zowel de dagopvang bij de kerk van de Nazarener, en ook de nachtopvang in de Maassilo. Voor de ChristenUnie-SGP onbegrijpelijk. We snappen dat je niet iedereen huisvesting kunt bieden. Dat kan ook hele negatieve effecten geven waarin je mensen niet echt perspectief biedt. Eens. Maar nu is het omgekeerde het geval. Als je onveilig en kwetsbaar bent is er geen plek in de opvang, alleen omdat je uit een bepaald land komt. We dienden een motie in om de term niet-rechthebbenden uit het programma te halen. Als je echt tijdelijk onderdak nodig hebt, moet je dat kunnen krijgen, ongeacht je herkomst. Net als onze vorige moties op dit punt stuitten we op een blok van Leefbaar, PVV, VVD, CDA en D66. Samen 24 zetels dus een nipte meerderheid. De motie is verworpen en nu staat er, bij wijze van spreken, een bordje boven de opvang: Niet voor Oost-Europeanen.

Ik eindig met goed nieuws. We misten in het programma de betrokkenheid van de doelgroep zelf. Laat arbeidsmigranten en de organisaties die hun vertegenwoordigen een directe inbreng hebben in het programma, ook in de evaluatie. Gelukkig kon een motie op dat punt wél op een meerderheid rekenen. Dat is dan weer winst.