Drama

In deze raadsvergadering weer belangwekkende onderwerpen. Maar wel tegen de achtergrond van een drama verder bij ons vandaan. Op Lesbos, in vluchtelingenkamp Moria. De brand van deze week maakte vluchtelingen, die in erbarmelijke ‘Europa-onwaardige’ omstandigheden moeten leven, ook nog eens dakloos. Terecht dat er in de raadsvergadering aandacht voor werd gevraagd. We gaan er niet over, maar als zich een humanitaire ramp voltrekt is het goed om je uit te spreken. Daarom heeft een groot deel van de raad de burgemeester gevraagd een dringend beroep te doen op de regering om nu ernst te gaan maken met de opvang van de 500 kinderen. Verder gaan we er niet over. En op zo’n moment zou ik wel even een Haagse politicus willen zijn om me daar mee te bemoeien. Maar toen kwam het nieuws over ‘de deal’ die het kabinet heeft gesloten. Geen 500 maar 50 kinderen en 50 volwassenen, maar dan wel ten koste van 100 andere kwetsbare vluchtelingen die dringend een veilige plek nodig hebben. En met nog een heel aantal voorwaarden. En dan denk ik: dat is geen deal, dat trek ik niet.

Opvang EU-burgers

Dus maar terug naar Rotterdam. We spraken over de opvang van Oost-Europese migranten. Ik schreef daar al eerder over, over het dilemma om op te vangen maar wel mét perspectief. In de raad heb ik gepleit voor een opvang voor mensen die niet zelfstandig hun toekomst kunnen bepalen omdat ze op straat aan het overleven zijn. Wat zij nodig hebben is goede begeleiding, maar ook rust en veiligheid en dus een tijdelijke opvang. Ik was blij verrast dat de wethouder vertelde over het voornemen van de Pauluskerk om op korte termijn precies zo’n opvang te starten. En deze opvang krijgt een plek in de gemeentelijke keten zodat er ook samenwerking met de gemeente ontstaat. Wat een aanwinst als dat gaat lukken. Ik houd dat in de gaten en ook of andere grote steden dit goede voorbeeld gaan volgen!

Sport voor iedereen

We spraken ook over de Rotterdamse sportaccommodaties. Niet onze politieke topprioriteit maar we vinden het wel heel belangrijk dat er voor iedereen in Rotterdam de mogelijkheid is om te sporten. Net als de VVD sprak ik een tijdje geleden een enthousiaste vertegenwoordiger van een prachtig initiatief in Amsterdam (dat dan weer wel) over een schitterende sportfaciliteit voor kinderen met een ernstige beperking. Die hebben we niet in Rotterdam. Met de VVD hebben we in een motie gevraagd om daar voor te gaan. De motie is unaniem aangenomen en we kijken er naar uit of een dergelijke plek er echt gaat komen.

Windmolens en vliegers

Ook kwam de energietransitie ter sprake. De raad is verdeeld, net als de hele samenleving, als het gaat om de inzet op verduurzaming. Iedereen vindt dat het anders moet met onze energieopwekking, maar wie betaalt de rekening? Bijvoorbeeld bij de plaatsing van windmolens. Ze zijn nodig maar niemand wil ze van dichtbij zien, en dat is begrijpelijk. Rozenburg worstelt daar ook mee. Op de landtong bij Rozenburg hebben we een prachtig stuk natuur, dus ook ruimte. En ja, dan is het verleidelijk om ook daar windmolens te plaatsen. En we hebben in het verleden afspraken gemaakt om daar ook daadwerkelijk 2 windmolens te plaatsen. Dus vinden we dat we daar niet op terug kunnen komen. Maar we hebben nu wel gezegd dat dit echt het maximum is en ze goed ingepast moeten worden in het landschap. Op zo’n moment hoop je dat er snel alternatieven komen voor dergelijke molens. En misschien zijn er mogelijkheden in de techniek om windenergie uit hogere luchtlagen te halen, tussen de 500 en 2000 meter. Deze vliegerachtige constructies vallen veel minder op in het landschap. We hebben een motie aangenomen om te onderzoeken of deze techniek ook in Rotterdam kan worden toegepast.

Tenslotte

Corona zal nog lang onder ons zijn. Het college is deze week druk bezig geweest om de financiën op een rij te zetten voor de begroting. Naast de impact op gezondheid, ons sociale leven en ons psychisch welbevinden is ook de financiële impact enorm. Er is wijsheid nodig om de komende tijd met een goede aanpak te komen en een deugdelijke begroting. En laten wij vooral ietsje meer naar elkaar om blijven zien en aardig blijven voor elkaar. Dan komt het goed!