Afgelopen donderdag was de eerste raadsvergadering van het jaar. Weer allemaal digitaal. En gelijk ging het mis. Toen we net na middernacht net waren begonnen met het stemmen over de ingediende moties viel het systeem uit. Dus de stemming is uitgesteld tot aanstaande donderdag. Dus de resultaten laten even op zich wachten.

Rellen in de raad

Uiteraard stond de raad uitgebreid stil bij de rellen van afgelopen week. En alle emoties die daarbij horen kwamen langs. Daders moeten hun straf niet ontlopen. Schade moet op daders worden verhaalt. Sommige partijen willen de jongeren een lesje leren door ze diep te vernederen (3 keer raden welke partij dat graag wil). Maar ook de rol van de ouders kwam langs. De ouders die onverschillig zijn of het zelfs wel best vinden wat hun kinderen doen. Maar ook de ouders  die wanhopig zijn omdat ze de controle over hun kinderen zijn kwijtgeraakt. En de winkeliers die getroffen zijn door deze rellen en plunderingen in deze toch al zware corona-tijd.

En natuurlijk de lof voor de politie en de hulpverleners in de frontlinie. En de bewoners die de volgende dag spontaan hulp aanboden om op te ruimen. We zijn als stad sterker dan de agressie. We zullen hier ook weer sterker uit komen.

Tel je zegeningen

In die eerste raadsvergadering bespraken we het rapport over de maatschappelijke meerwaarde van levensbeschouwelijke organisaties. Beter bekend onder de naam ‘Tel je Zegeningen’. Het wetenschappelijke onderzoek van het Verweij-Jonker instituut presenteerde een uitgebreide studie naar al dat werk dat vanuit o.a. christelijke gemeenschappen wordt gedaan voor de stad. En becijferde ook de economische waarde. Afhankelijk van de rekenmethode kwam dat uit op een bedrag van 200 miljoen tot 365 miljoen euro, per jaar. Geweldig dat de betekenis van deze gemeenschappen en organisaties op waarde wordt geschat. Maar het doel wat we hebben met dit onderzoek is niet om dat alleen vast te stellen. Maar om de erkenning af te dwingen voor dat goede werk vanuit de overheid. Maar 18% van de organisaties voelt zich voldoende erkent in hun werk door de overheid. Dat moet omhoog. Met een motie willen we nu proberen te zorgen dat de komende jaren vanuit het college er hard gewerkt gaat worden om de erkenning te vergroten. Door veel meer met elkaar in gesprek te zijn om als gelijkwaardige partners te ontdekken hoe je maatschappelijke problemen samen aan kunt pakken. Uitslag horen we dus aanstaande donderdag.

Excuses slavernijverleden

Wat vind u, wat vind jij. Excuses aanbieden voor het slavernijverleden? Deze vraag houdt veel mensen op dit moment bezig en is ook besproken in de raad. Er is een indrukwekkend onderzoek gedaan naar het de rol van Rotterdam in de slavenhandel. De conclusies zijn duidelijk: Rotterdam heeft volop meegedaan met, en geprofiteerd van de handel in slaven. Ook de bestuurders van deze stad waren op de hoogte van de gruwelijkheden En ze zwegen er over. En in alle lagen van de bevolking werd er van de slavenhandel geprofiteerd. Het verzet was er ook. Sommigen spraken zich uit. Sommige predikanten, maar ook 120 vrouwen tekenden verzet aan. Maar het was een onderstroom. En de praktijk van toen werkt door in het heden. Als we als stad verder willen komen in vrede, inclusie en acceptatie dan moeten we nog stappen maken. Het college stelt voor om dit jaar te gebruiken om te onderzoeken of en hoe excuses zouden kunnen helpen om het pad van verzoening te bewandelen. Denk met ons mee en laat de fractie horen wat jouw ideeën hierover zijn. Wijsheid is nodig!

Vragen, suggesties, meningen? Laat je horen via: fractie@cusgprotterdam.nl