Politie voor iedereen

Het probleem van racisme bij de politie houdt veel mensen bezig. We hebben er inmiddels uren goed over gedebatteerd. Eerst in de commissie (7 uur lang) en daarna ook uren in de raad. Op die momenten is het nationaal nieuws: een deel van de commissievergadering werd op www.nu.nl live gestreamd en tijdens de raadsvergadering was er ook een item over op Radio1.

De aanleiding voor dit lange debat waren de zeer racistische uitspraken in een besloten app-groep binnen de politie die naar buiten kwamen. Daarna bleken er veel meer racistische en seksistische uitspraken van politieagenten op te duiken. De politie heeft een groot programma gestart om het probleem van racisme aan te pakken met als titel: ‘Politie voor iedereen.’

Ik merk dat dit onderwerp hoog zit bij veel mensen in Rotterdam. Om onze positie aan te geven, is mijn bijdrage voor de raad hieronder te lezen. Vanwege de beperkte spreektijd kon ik de laatste alinea niet uitspreken, maar dit is de volledige tekst.

Het debat eindigde met een motie van afkeuring, ingediend door de partijen Denk en Nida. Er was verder geen enkele steun voor die motie maar het geeft wel aan hoe de emoties hierover oplopen.

Voor vragen en reacties, stuur een mail naar fractie@cusgprotterdam.nl. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Voorzitter,

De politie is niet racistisch, maar heeft wel een probleem met racisme. Dat onderkent het korps zelf gelukkig ook en dat resulteert in een buitengewoon serieus programma ‘politie voor iedereen’. Maar door alle incidenten en zeker dit incident rond de racistische appjes en de afhandeling daarvan, is er wel vertrouwen beschadigd. Gelukkig is het vertrouwen nog groot in de politie, veel groter dan in de politiek bijvoorbeeld, maar het is wel beschadigd. Dus naast het handhaven van vertrouwen moet er ook gewerkt worden aan herstel van vertrouwen. Wat dan helpt, is als de afhandeling van incidenten niet de schijn heeft van de slager die zijn eigen vlees keurt. Daarom is een breder georganiseerde tegenspraak wenselijk. Maar niet zo dat er een soort volkstribunaal wordt georganiseerd zoals nu in de raad, waarbij een specifieke zaak wordt besproken en aanwijsbare functionarissen worden veroordeeld en aan de publieke schandpaal worden genageld. En wat er ook nodig is, is het doorgaande gesprek tussen politie en burgers in de wijken over racisme. En precies dat, die georganiseerde tegenspraak en de gesprekken in de wijken, bepleit de motie ‘politie voor en door iedereen’ en daarom dienen we deze motie in samen met o.a. D66.

Wat nieuw is ten opzichte van de bespreking in de commissie zijn de uitspraken van de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) over de afhandeling richting de betrokken agenten.  De uitspraken van deze deskundigen (waarin wordt gezegd dat de maatregelen die de politie heeft genomen passend zijn) plaatsen de opmerkingen hierover door anderen in een zeker perspectief.

Ik snap ook de ruimte die er geboden wordt voor een tweede kans. Die tweede kans is er voor de jongeren die zich schuldig maakten aan die afschuwelijke mishandeling. Die tweede kans is er voor mensen die zich daarover afschuwelijk hebben uitgelaten, dat erkennen en daar ook beterschap voor beloven. En ik ben er van overtuigd dat hun leerervaring louterend kan werken als dit goed wordt ingezet in het leerprogramma binnen de politie. Zonder tweede kans en genade is onze samenleving ten dode opgeschreven.

Een politie die midden in de samenleving staat weerspiegelt deze samenleving. Waardering voor de serieuze inzet om de politie meer divers te maken. Maar dat helpt alleen als we de mensen en de diversiteit ook vasthouden. Daarom dienen we met Denk de motie in om de uitstroom te monitoren. Om zeker te weten dat we aan de achterkant niet kwijtraken wat we aan de voorkant proberen te bereiken.

Tenslotte: we moeten de ogen niet sluiten voor de problemen die er binnen de politie zijn. En de politie doet dat gelukkig ook niet. Maar tegelijk moeten we erkennen dat de politie op ons kan rekenen. Iedereen, altijd. En dankzij het trouwe werk van onze politiemensen is er iedere dag reden om vertrouwen te hebben of weer meer te krijgen in onze politie. Laten we dat – juist ook in de politiek – blijven benoemen.

Ik dank u…