Wat stond er zoal op de rol van de gemeenteraad deze week? Een kleine greep uit een lange agenda.

Plan Kwetsbare Rotterdammers
Een heel breed programma waar we als fractie blij mee zijn. Het programma is breed omdat het gaat over een diverse groep van mensen die vanwege hun kwetsbaarheid tijdelijk of langdurig extra steun nodig heeft. Dan gaat het bijvoorbeeld om preventie, integrale hulp (dus niet op 1 gebied maar op alle gebieden waar iemand ondersteuning nodig heeft), huisvesting, verbetering van de huidige opvang maar ook werken aan een samenleving die mensen insluit in plaats van uitsluit.

Ik begon mijn bijdrage met de opmerking dat zo’n plan niet gaat over de ander, maar over onszelf. We zijn immers allemaal kwetsbaar. Of, om het met staatssecretaris Paul Blokhuis te zeggen: ‘Er zijn 2 soorten mensen. Mensen met een beperking en mensen die niet weten dat ze een beperking hebben.’ Het gaat dus over de vraag hoe je zelf behandelt, onedrsteunt, opgevangen zou willen worden als dat vanwege jouw kwetsbaarheid nodig is.

Belangrijk onderdeel is de doorontwikkeling van de nachtopvang. We willen geen slaapzalen meer, betere opvang voor de meest kwetsbaren. Maar de CU-SGP wil een stap verder. Wie heeft verzonnen dat als je zo kwetsbaar bent dat je onderdak nodig hebt voor de nacht je overdag weer de straat op wordt gestuurd. Dus laten we de nachtopvanglocaties zo verbeteren dat er ook overdag onderdak is. Daarmee komt er een einde aan de nachtopvangen zoals we die nu kennen. Dat is wat wij willen, maar de wethouder is nog niet zover. Dus wordt vervolgd.

Helaas werd er ook een motie aangenomen om het aantal mensen met een beperking te maximaliseren in seniorencomplexen. Een quotum voor kwetsbare mensen! De hele campagne over anti-stigma in de GGZ kan direct de prullenbak in. Triest. Met steun van de VVD die kort daarvoor nog had gezegd dat ze niet voor quota zijn, want ‘quota zijn voor vissen’. En tot onze stomme verbazing met steun van CDA en 50Plus. De verschillen zijn weer duidelijk.

Een inclusieve samenleving willen zijn betekent aan de ene kant dat je mensen niet op voorhand uitsluit. Maar overlast en onveiligheid moet je wel aanpakken. Door goede begeleiding en ingrijpen als het niet gaat. Daarom dienden we de motie in: terugval moet kunnen. Met de opdracht om goede mogelijkheden te regelen voor kwetsbare mensen om – als het niet goed gaat – even of langer, maar in ieder geval snel, terug te vallen op een beschermde woonplek. Dat is goed voor de persoon en voor de omgeving. Deze motie is óók aangenomen, dat dan weer wel.

Extra steun aan kwetsbare gezinnen
We hebben laten onderzoeken hoe verschillende groepen minima er met hun koopkracht voorstaan. Uitkomst was dat gezinnen met oudere kinderen er relatief veel slechter voorstaan dan bijvoorbeeld alleenstaanden of ouderen. Daarom hebben we een voorstel gevraagd van wethouder Michiel Grauss om hier iets aan te doen. In de raad hebben we zijn voorstel aangenomen en krijgen deze gezinnen nog voor de kerst er maandelijks een extra ondersteuning bij. Ik heb de gelegenheid aangegrepen om met de motie ‘Jongeren in beeld’ volgend jaar ook met gegevens te komen over jongeren tussen 18 en 23. Want deze groep zat nog niet apart opgenomen in deze studie terwijl juist deze groep extra kwetsbaar is, ook op financieel gebied. De motie is aangenomen en gaat Michiel Grauss er mee aan de slag. Hopelijk leidt dat ook tot betere ondersteuning aan onze jongeren.

Oost-Sidelinge
Als je aan Rotterdamse gebouwen denkt denk je waarschijnlijk aan Hotel New York, de Van Nelle fabriek of het Stadhuis. Maar de stad heeft meer bijzonder erfgoed. In Overschie staan naoorlogse flats die onder kenners bekend staan als uniek erfgoed. Corporatie Woonstad wil deze slopen voor nieuwe woningen. We hebben geprobeerd dit tegen te houden en ze een monumentale status te geven. Helaas was een meerderheid niet voor behoud. Wel hebben we een motie aangenomen gekregen om een aantal historische elementen uit de flat te bewaren. Politiek is niet de plek waar je altijd gelijk krijgt, maar soms wel iets bereikt om de stad iets mooier en beter te maken. Daar blijven we voor gaan.