De gemeenteraadsvergadering van 1 oktober was helaas weer digitaal maar bol van de inhoud. Vol met onderwerpen die de Rotterdammer direct raken. Leuk om er weer even een paar uit te lichten.

De vergadering begon met het uitspreken van een ‘In memoriam’ over ons oud-raadslid Bram den Braber door onze burgemeester. Met dankbaarheid denken we terug aan een markante politicus die 25 jaar de stad heef gediend als raadslid namens SGP, RPF en GPV en helaas vorige week overleed. Elders op onze site staan we hierbij stil.

Huizen en kantoren

De realisatie van betaalbare woningen is een groot probleem in heel Nederland, maar zeker ook in de grote steden. Gelukkig is Rotterdam van de G4 nog steeds de stad met meeste woningen in sociaal segment en de stad met de kortste wachttijd. Maar ook in Rotterdam wordt het nijpend, zeker ook voor de gezinnen waarvoor nauwelijks plek is. Daarom stelden we als CU-SGP het fenomeen van verkamering aan de orde. Beleggers kopen huizen en delen ze op in kleine woonunits. Leuk voor studenten maar mensen in woonwijken zien de leefbaarheid in hun buurt achteruit gaan. De prijzen van de woningen gaan nog meer omhoog en gezinnen kunnen het al helemaal vergeten. In de raad is een motie bijna unaniem aangenomen om die verkamering goed in beeld te brengen, zodat we die ook kunnen aanpakken. Toch weer een stapje.

Daarnaast verkoopt de gemeente veel van haar vastgoed. Dat is deels terecht. Vastgoedbeheer is geen kerntaak van de overheid. Maar daardoor verdwijnt er wel kostbare ruimte naar de markt waar de hoogste bieder er mee vandoor gaat. Gevolg is dat publieke functies zoals huisartsenposten, ontmoetingsruimtes, culturele activiteiten steeds moeilijker een plek vinden. Onze fractie is enthousiast over de wijkplanner. Dat is iemand die de wijk goed kent en bij alle vastgoed van de gemeente kijkt welke maatschappelijke functie dit gebouw kan krijgen voordat het in de verkoop gaat. Rotterdam heeft nu 1 wijkplanner (in Delfshaven Bospolder-Tussendijken) en we hebben in de raad van deze week voorgesteld om dat te evalueren en bij positieve evaluatie deze functie uit te breiden naar heel de stad. Ook deze motie is aangenomen.

Politie racistisch?

Steeds weer, ook in deze raadsvergadering, duikt in de politiek de discussie op over het racisme binnen de politie. En het blijkt niet genoeg om te herhalen dat de politie als geheel niet racistisch is maar dat racisme binnen de politie wel voorkomt. Er ontstond ophef toen politieagenten, als reactie op een vreselijke mishandeling, zich te buiten gingen aan racistische opmerkingen in een besloten app-groep. De korpsleiding greep eerst niet in. Pas na ophef in de media werd er actie ondernomen. Terecht dat de politiek zich daar druk over maakt. Maar een goed debat is ingewikkeld. Want ga er maar aanstaan als je dag in dag uit in de frontlinie staat en alle slechts wat de samenleving te bieden heeft over je heen krijgt. Is er dan ook mededogen als je een keer uitglijdt? Ik zou zeggen van wel. Als een paar agenten een fout maken is toch niet het hele korps racistisch. Ik zou zeggen: dat klopt. Worden heel veel incidenten op social media niet zonder context geplaatst waardoor je alleen ziet wat de politie deed en niet wat er aan vooraf ging waardoor je een scheef beeld krijgt? Nog los van de leugens die vertelt worden zoals onlangs op OP1 over een incident in een Rotterdams park waar agenten onterecht werden beschuldigd? Ik zeg weer: ook waar. En toch, ondanks deze terechte tegenwerpingen moet de leiding van de politie dit onderwerp nog veel serieuzer nemen. De afhandeling van het incident in de app-groep werd niet goed opgepakt, en zo zijn er mogelijk meer. Dat kan niet want het vertrouwen wat we moeten hebben inde politie moet wel waargemaakt worden. Dus blijven we toch scherp als politiek en blijven we incidenten aan de kaak stellen maar wel samen met de opmerking dat we als samenleving vertrouwen moeten blijven geven, want dat verdienen ze voor 200%.

In een blog kun je maar een paar dingen aanstippen. Maar er werd zoveel meer besproken. Daarom hieronder een korte opsomming. Wil je meer weten over een specifiek onderwerp? Stuur  een mail naar fractie@cusgprotterdam.nl en we praten je persoonlijk bij!

Hier komen de onderwerpen:

  • Het rapport van de enquêtecommissie over het Warmtebedrijf. Wat een debacle dat ons als stad miljoenen kost en we zijn er nog lang niet.
  • Trevvel: Vanwege de problemen in het doelgroepenvervoer werd de wethouder stevig aan de tand gevoeld. Wat ons betreft een onnodige discussie in de raad. De wethouder zit er immers bovenop om problemen aan te pakken. Maar deel je ervaringen met Trevvel met ons.
  • De oprichting van het Energietransitie fonds: We hebben een fonds opgericht van rond de 130 miljoen om de energietransitie een boost te geven. Wij zijn er blij mee, maar het is veel geld en misschien denk je er anders over?
  • Visie op de toekomst van speeltuinen.
  • De zorg en het onderwijs aan kinderen met autisme heeft een plek gekregen in een pilot. Helaas niet samen met een burgerinitiatief dat het niet voor elkaar kreeg. De afwikkeling met dat initiatief verloopt moeizaam, maar de nieuwe pilot loopt goed. Een unieke kans voor kinderen die in het reguliere onderwijs geen plek vinden.
  • MKB010>>Next over circulair en duurzaam ondernemerschap.
  • Een initiatiefvoorstel van D66 en anderen voor een financiële regeling om, terwijl je nog in de bijstand zit, parttime te kunnen werken. Vinden wij een goede zaak, maar wellicht zie jij dat anders.
  • Een loonsverhoging voor zorgpersoneel? Wij gaan er als gemeente niet over maar het college maakt wel meer geld vrij voor instellingen die door de gemeente worden gesubsidieerd om een goed loon te kunnen betalen.
  • De problemen rondom stof vanuit de haven dat neerdaalt in Hoek van Holland.
  • Geen wapenbeurs in Ahoy? Onethisch of iets waar de gemeente zich niet mee moet bemoeien?

Zoals altijd benieuwd naar jullie reacties!