Gemeenteraad sluit 2020 af

De laatste vergadering van het jaar. Weer een overladen programma met onderwerpen die je moet weten!

FeyenoordCity: wonen, werken en voetbal

Ik kan me zo voorstellen dat de vraag of we in de oude Kuip blijven of een nieuw stadion krijgen onder christenen niet een hoofdthema is. Maar voor heel veel mensen is dat het wel. Zo blijkt maar als je daar op twitter iets over roept of als je voor een raadsvergadering je mailbox opent. Maar voor ons is het een wat eenvoudiger kwestie dan voor sommige andere partijen. Weet je het nog: de club Feyenoord wil een nieuw stadion (tenminste, de leiding van de club, veel supporters willen dat niet). En de gemeente heeft gezegd, prima, jullie feestje, jullie kosten, maar we willen wel meewerken om het in te passen in een nieuwe wijk. Met nieuwe huizen, bedrijven en goede bereikbaarheid. Dus omdat we meewerken aan de inpassing zijn we toch verbonden aan het idee voor een nieuw stadion. Deze week stond het bestemmingsplan voor de wijk op de agenda. En natuurlijk zijn er dan raadsleden die hun zorgen over de stadion-ontwikkeling er weer bij slepen. Prima, maar we moeten door met de ontwikkeling van de wijk. Dus stemmen we voor het bestemmingsplan.

Fazantstraat: verbetering zonder sloop

De gemoederen liepen deze weken hoog op toen er een plan werd gepresenteerd om de Fazantstraat in Carnisse grondig aan te pakken, inclusief de sloop van ruim 200 woningen en nieuwbouw. Het is een ingewikkelde afweging geworden waar we een apart artikel aan zullen wijden dat binnenkort op de site te lezen zal zijn. Onze conclusie, en gelukkig ook die van bijna de hele raad is dat er niet gesloopt gaat worden maar wel met bewoners gewerkt gaat worden aan verbetering van de buurt. De opluchting is groot bij de bewoners, en terecht. Maar zoals ik al zei in de raad: dit is geen eindpunt maar een beginpunt om samen, bewoners en gemeente, de stad mooier te maken.

Opvang: helpen we de meest kwetsbaren?

Hoe zorgen we voor de meest kwetsbare mensen in onze stad. De mensen die geen huis hebben. Juist in deze tijd van Corona. Onze inzet is om voor alle daklozen op straat onderdak te hebben. Gelukkig is vanwege de lockdown dat nu ook voor even geregeld. Maar als straks de lockdown voorbij is, maar corona nog steeds onder ons, wat dan? Onze motie om te werken aan permanente opvang haalde het niet, op 1 stem na. Dus nu hopen dat de temperatuur laag blijft als de lockdown voorbij is op 19 januari. Want dan blijft de winteropvang gewoon open.

Eerlijke verhuur en verkamering

De raad nam een aantal maatregelen aan om oneerlijke verhuur aan te pakken. Een bekend voorbeeld is dat beleggers een woning kopen, er 3 of meer kamers in maken en dan apart gaan verhuren. Dit tast de leefbaarheid van de wijk aan, en ook de omstandigheden waarin mensen soms komen te wonen. Dan worden het huisjesmelkers. We willen de huurders beter beschermen, maar ook de wijk, die soms enorm last heeft van tijdelijke bewoners die geen bijdrage leveren aan een leefbare buurt (om het maar even diplomatiek uit te drukken).

Kerkklokken met oud&nieuw: het geluid van hoop en verbinding

En één van de laatste onderwerpen op deze raadsavond voor kerst (het was inmiddels middernacht toen we er over gingen stemmen) was een idee van CU-SGP en CDA om op oudejaarsavond de kerkklokken te laten klinken. Hoe mooi zou het zijn, als er geen vuurwerk klinkt, geen vuurpijlen de lucht boven Rotterdam verlichten, dat dan de kerkklokken luiden. Een teken van hoop en verbondenheid in donkere tijden. Letterlijk en figuurlijk. De motie is aangenomen en het is nu aan de kerken om deze mooie kans te grijpen!

Als fractie wensen we iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond en hoopvol 2021!