Het Corona-virus stempelde voor een groot deel de raadsvergadering van 12 maart 2020. Dat begon toen we gingen schorsen voor de persconferentie van de minister president. Niet veel later verliet de burgemeester de zaal om met de regioburgemeesters te overleggen. En ’s avonds was er een ingelaste vergadering voor de fractievoorzitters en vervolgens een briefing en gelegenheid tot het stellen van vragen in de raad. Een aantal belangrijke zaken voor Rotterdam op een rij:

  • Vanwege de uitbraak van dit virus is er een crisisteam opgericht voor de hele veiligheidsregio onder leiding van de burgemeester van Rotterdam. Iedere dag komt dit team om 17:00 bij elkaar. De gemeenteraad wordt vanuit dit team geïnformeerd over ontwikkelingen.
  • Via 14010 kunnen mensen informatie krijgen over het Corona-virus. Deze telefoonservice wordt nu voorzien van alle informatie.
  • Evenementen boven de 100 personen gaan niet door. Huwelijken worden nog wel gesloten, maar alleen met minder dan 100 personen daarbij. (Bruilofts)feesten en ook begrafenissen mogen niet plaats vinden met meer dan 100 personen.
  • Ziekenhuizen kunnen heel ver opschalen zodat de verwachting is dat er in de regio voldoende capaciteit zal zijn.
  • Winkels hebben dusdanige voorraden dat er geen reden is om nu massaal te gaan inslaan.
  • De scholen blijven open. Dat is wel vreemd omdat kinderen met het OV moeten reizen en daarna ook dicht op elkaar de dag door brengen. De burgemeester heeft aangegeven niet te zwaar te handhaven op de leerplicht.
  • Werkgevers vragen mensen om zoveel mogelijk thuis te werken. De gemeente Rotterdam en ook de politiek geven hierin het voorbeeld. Ambtenaren werken zoveel mogelijk thuis. Maar de uitvoering van vitale functies zoals uitkeringen en stadswinkels, vraagwijzers en ophalen van afval blijven op peil. De politiek komt alleen bij elkaar bij zeer dringende kwesties. Alle standaardvergaderingen van commissies en raad worden geschrapt tot eind maart.
  • Opvang en verzorging van kwetsbare groepen, zoals daklozen en ouderen gaat door en wordt geïntensiveerd.
  • De burgemeester heeft kerken en moskeeën geadviseerd hun bijeenkomsten af te lasten.

En zo zijn er nog talloze maatregelen waarvan we de gevolgen gaan merken en die mogelijk de komende tijd nog zullen worden aangescherpt. Houd het nieuws goed in de gaten! En ook de sites van GGD, RIVM en gemeente Rotterdam.

Boijmans

Natuurlijk waren er nog andere belangrijke onderwerpen. Een debat over de tegenvallers rondom Boijmans bijvoorbeeld. Het museum moet dicht vanwege achterstallig onderhoud en asbest. Maar daarnaast willen we een vernieuwing van het museum. De Christenunie-SGP vindt dat we dat laatste niet met gemeenschapsgeld gaan betalen. Maar vanuit particuliere geldschieters. Dat laatste dreigt nu niet te lukken. We hebben de wethouder aangespoord alles op alles te zetten om dit alsnog te realiseren en in juni nemen we een definitief besluit.

Vluchtelingen

En ook een discussie over de vluchtelingen die in Griekenland zijn gestrand. Al tijden voltrekt zich daar een humanitaire ramp. En hoewel de gemeenteraad niet de wereldpolitiek bespreekt en oplost kunnen we niet altijd zwijgen. We zijn tenslotte dé internationale stad en het thema van het Songfestival is ‘Open up’. Dan ook naar deze groep. We hebben, samen met een aantal andere partijen, een motie ingediend om het Rijk te laten weten dat onze stad een aandeel wil en kan nemen bij de opvang van kinderen. En dat we gaan onderzoeken hoe Rotterdam ook ter plaatse kan helpen. De handen uit de mouwen. Geen woorden maar daden.

En zo sloten we rond middernacht af. En verlieten het stadhuis, niet precies wetend wanneer we weer als gemeenteraad bijeenkomen. Het zijn vreemde tijden. Wat een voorrecht als je mag weten dat in alles ons leven veilig is bij Iemand die ons land, ons leven en de hele geschiedenis in Zijn hand heeft. Dat vertrouwen is ook relevant voor de politiek, juist nu.