Een bomvolle agenda deze week In de gemeenteraad. We spraken over de jeugdzorg, de uitspraken van wethouder Wijbenga over een quotum voor statushouders, nieuwe woningen langs het park bij de Euromast, de ontwikkelingen in de Tweebosbuurt, en natuurlijk het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Maar eerst het nieuwe gezondheidsbeleid van de gemeente, met als titel: ‘Gezond010: het akkoord’.

Fysiek en mentaal

Deels is deze nota een vertaling van het landelijke preventieakkoord naar de Rotterdamse situatie. Mooi dat Paul Blokhuis (CU) landelijk die stap heeft gezet. Meer inzetten op preventie door samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties te strijden tegen overgewicht, alcohol misbruik en roken. Maar onze kritiek was al eerder dat er vooral aandacht is voor dit soort lichamelijke ongezondheid. Maar er is ook zoiets als mentale gezondheid. Die staat ernstig onder druk, zeker onder jongeren. En daar moet juist aandacht voor komen.

We zijn dan ook erg blij dat juist die mentale gezondheid in het Rotterdamse akkoord wel aandacht krijgt. Zeker ook de mentale gezondheid voor jongeren. En we hebben de wethouder doen beloven om in alle rapportages over dit beleid ook de schijnwerper te zetten op dit onderwerp.

Ook de kerken in actie

Dit lokale preventieakkoord straalt ook uit dat er heel veel partijen in de stad samen gaan werken om de gezondheid te verbeteren, samen met de gemeente. Dit gaat onder andere via de wijkpreventieketens. In deze ketens werken organisaties in de wijk samen op het gebied van preventie, signaleren van problemen, verwijzen, praktisch ondersteunen en aandacht geven etc. We weten allemaal dat religieuze gemeenschappen hierin een belangrijke rol spelen. Binnen deze gemeenschappen gebeurt vaak zoveel goed werk rondom zorg: pastoraal en diaconaal. Maar we weten ook dat de wereld van de religieuze gemeenschappen en de professionele zorg en gemeentelijk beleid elkaar lang niet altijd vinden. Daarom hebben we de motie ingediend om de overheid aan te sporen actief die gemeenschappen te zoeken om mee samen te werken. De motie is aangenomen en de wethouder gaat er mee aan de slag.

Maar we weten ook dat de wereld van de religieuze gemeenschappen en de professionele zorg en gemeentelijk beleid elkaar lang niet altijd vinden.

Dit betekent dat bijvoorbeeld kerken zullen worden benaderd met de vraag wat zij in de wijk kunnen betekenen in het kader van preventie en zorg. Maar omgekeerd ligt er ook de uitdaging bij die kerken om met de overheid aan de slag te gaan voor een gezonder Rotterdam. Ik hoop dat die samenwerking meer en meer vorm gaat krijgen in onze stad.

Grote verschillen

De verschillen in gezondheid binnen Rotterdam zijn enorm. De gemiddelde gezonde levensverwachting in Nesselande is 58 jaar. Op Zuid is dat 49 jaar. Een verschil van 9 jaar!

Enorme verschillen en we willen dan ook zien dat de komende jaren gewerkt wordt aan de gezondheid van alle Rotterdammers maar dat vooral de verschillen gaan verdwijnen. Iedereen heeft recht op een gezond leven en gezond oud worden. Dus we moeten overal aan de slag maar toch vooral op de plekken waar het zoveel meer nodig is.

Al met al zijn we blij met dit stadsbrede akkoord. De volledige versie van het plan vind je hier.

En het vuurwerk?

Het debat in de raad over de jaarwisseling was levendig en de uitkomst helder. Een aantal partijen, waaronder de Christenunie-SGP, hebben samen de motie ingediend om een lokaal verbod op vuurwerk door te voeren. Maar ook om meer kleinschalige vuurwerkshows in wijken te organiseren. Met het stevige advies van onze politie als steun in de rug is deze motie aangenomen en gaat dit verbod er komen.

En mocht je vragen hebben over deze onderwerpen of 1 van de andere onderwerpen die deze week werden behandeld in de raad? Laat het vooral weten. En we horen ook graag jouw mening! Want samen maken we deze stad een beetje mooier.