Cultuur

De gemeenteraad sprak deze week over cultuur. Eens per 4 jaar stellen we het cultuurplan vast. Voor die periode wordt voor vele miljoenen aan subsidie verdeeld. Hoeveel? Dat lees je aan het eind van de blog. Subsidie voor grote spelers zoals Doelen, Luxor, Kunsthal, Maritiem Museum, etc., maar ook kleinere spelers zoals RoMeO, A tale of a tub, Frontaal Podium, etc. En ook de Laurenskerk en de Laurenscantorij zitten in het cultuurplan. Cultuur is belangrijk voor de stad en de menselijke verbeelding is geweldig zeker als de Schepper alle eer krijgt. Tegelijk zijn we kritisch over de hoeveelheid Rotterdams belastinggeld dat daarnaartoe gaat. Het gaat in de politiek tenslotte om keuzes maken.

Daarnaast is er (gelukkig) ook veel cultuur in de stad waar de overheid helemaal niet de financier van is. Veel van de culturele en religieuze expressie in kerken is daar een voorbeeld van.

Nu al dat geld is verdeeld is het ook een aanmoediging aan alle Rotterdammers om veel aan cultuur te gaan doen. Kijk ook naar de mogelijkheden die de stad biedt en doe mee. Want als de stad de mogelijkheid biedt, benut die dan ook ten volle en ten goede.

Geweld

Woensdag 25 november was het de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Een dag later was er in de Rotterdamse raad de bespreking van het onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld. Er valt nog veel te verbeteren, en dat zijn we verplicht aan al die mensen die hier dagelijks mee te maken krijgen. De slachtoffers, maar ook de daders. Zij zijn ook vaak slachtoffer en hebben hulp nodig om de spiraal van geweld te doorbreken. Een aantal punten wil ik noemen die voor ons van belang zijn om de strijd tegen geweld beter te voeren:

  1. Wees als gemeente laagdrempelig nabij en vasthoudend. Dus: Zorg dat de juiste expertise direct via persoonlijk contact beschikbaar is… en laat niet los.
  2. Laat de ervaringsdeskundigen meepraten en meebepalen hoe het beleid vorm krijgt en wordt uitgevoerd.
  3. Bied niet alleen hulp aan de vrouw maar aan het hele gezin: werk systeemgericht.
  4. Help de dader. Hij of zij is vaak zelf slachtoffer geweest en heeft ook hulp nodig om het patroon van geweld te doorbreken.
  5. Laat de systeemwereld, die onherroepelijk komt met financiering en verantwoording, nooit de leefwereld overheersen. Bescherming en goede zorg zijn altijd de hoofdzaak, de rest is belangrijk maar nooit meer dan bijzaak.

Er is gelukkig heel veel energie bij veel partijen om die verbeteringen nu ook echt vorm te geven.

Bieb in de buurt

En dan de centrale bibliotheek. Dit iconisch gebouw begint oud te worden en moet grondig worden aangepakt. Die gaat dus over een paar jaar dicht en moet er een nieuw gebouw komen. De gemeenteraad heeft besloten nu een ontwerpproces in te gaan voor renovatie. We hebben het idee ingebracht om tijdens de verbouwing meer te doen met de bibliotheken in de wijk of in bijvoorbeeld Huizen van de Wijk meer bibliotheek-functies tijdelijk over te nemen. We noemen dat: Bieb in de buurt. Dit gaat meegenomen in het komende verbouwingsproces.

Tenslotte…

Dan even terug naar het budget voor kunst en cultuur. Dat hebben we vastgesteld voor 4 jaar. Kost ons 377 miljoen. Volgende week spreken we over betere opvang van kwetsbare Rotterdammers. Ik ben benieuwd of daar ook geld voor is.