De eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Rotterdam. Hoe ging dat in zijn werk? En het werd het sluitstuk van twee lastige vraagstukken: bewapening van BOA’s en de kandidaatstelling voor het Eurovisie Songfestifal. Daarover meer in dit raadsverslag.

We raken er allemaal al een beetje aan gewend. Vergaderen via Skype, Zoom, Teams etc. Uren lang oortjes in en achter een beeldscherm. Ook de commissievergaderingen van de raad worden zo gedaan. En dat gaat best soepel. Maar voor de raadsvergadering is iedereen toch gespannen. Er moeten rechtsgeldige besluiten genomen worden, en half Nederland kijkt mee hoe wij dat doen. Afgelopen week is er druk getest met een app,  een soort digitaal stemkastje. Daarmee kunnen we op afstand stemmen. Om er voor te zorgen dat de vergadering een beetje onder controle bleef was er geen discussie meer tijdens de raad. Die was in de commissies al helemaal afgerond. Alleen stemverklaringen konden nog gegeven worden.

Er is veel minder emotie en interactie. Maar daardoor een ook wat rationelere behandeling. Voor de Rotterdamse raad geen slechte ervaring. Raadsleden was ook gevraagd terughoudend te zijn bij het indienen van moties. Resultaat? Slechts 41 nieuwe moties. Zelfbeheersing is niet ons sterke punt.

Bewapening van boa’s

Een incident waarbij boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) worden belaagd en mishandeld. De bond voor boa’s roept om wapens voor zelfverdediging. Rechtse partijen zoals VVD, Leefbaar en CDA nemen dat over. En ik heb ook getwijfeld. Je wilt toch niet dat deze mensen in de uitvoering van hun werk slachtoffer worden van raddraaiers. Maar we hebben ook de wet die zegt dat het geweldsmonopolie bij het leger en de politie ligt. En helpt bewapening wel of werkt dat zelfs averechts. Kunnen boa’s hun ondersteunende, en vaak ontwapende (letterlijk en figuurlijk) optreden blijven doen als ze een wapenstok aan hun broekriem hangen? En zijn boa’s hiervoor toegerust en gekwalificeerd. Het zal maar misgaan, wie controleert daar dan op. Een gevaarlijk pad dus. En trouwens, wij kunnen daar als gemeente niet zelf over beslissen. Hooguit een verzoek indienen bij de minister die al heeft aangegeven daar niet erg open voor te staan. Kansloze route. En andere gemeenten dan? Een aantal gemeenten zijn gestart met een proef maar moeten daar nu op last van de minister mee stoppen. Doodlopend spoor dus. We hebben tegen gestemd maar wel meegewerkt aan moties om de link tussen politie en boa’s te versterken.

Songfestival in Rotterdam?

Stelt Rotterdam zich opnieuw kandidaat voor het Songfestival? Hierover wordt heel verschillend gedacht binnen onze achterban. Ook binnen de fractie gaf dit discussie. Moeten we als overheid zoveel belastinggeld uitgeven aan een feestje voor de happy few? Of is het meer dan een feestje en moeten we juist in deze crisis deze boost voor de stad omarmen? Wij hebben vóór de kandidatuur gestemd. Doorslaggevend waren voor ons 2 argumenten. Anders dan bij de vorige stemming heeft de raad al ingestemd met de kandidaatstelling en zijn de grootscheepse voorbereidingen gestart. De kosten zijn al 6,7 miljoen en als het niet doorgaat komt daar zeker nog 2 miljoen bij. Dus bijna 9 miljoen belastinggeld zonder dat daar iets voor terug komt. Niet verantwoord. Daarnaast zijn we ons bewust van de bijzondere tijd waar we nu in leven en waar veel Rotterdammers hard worden getroffen. Ook mensen die werken in de culturele sector en de horeca. Als stad kunnen we een economische boost goed gebruiken en wij zien dit als onderdeel van het steunpakket dat we sowieso aan het opstellen zijn voor de gehele stad. En laat het een extra aansporing zijn om het een feest te laten worden voor alle Rotterdammers. Dus vandaar onze beslissing om voor te stemmen.

Er waren nog veel losse onderwerpen en moties waar veel over te zeggen valt. Heb je daar een vraag over, laat het me weten. Ik sta je graag te woord.

Wil je de digitale vergadering terug zien: klik dan op deze link. https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/686501/Gemeenteraad%2023-04-2020