Gistermiddag de tweede digitale raadsvergadering. En na alle commissievergaderingen begint het te wennen. Deze vergadering begon met een ‘interpellatiedebat’. Leefbaar Rotterdam riep Arno Bonte ter verantwoording over het mislukken van het aantrekken van een fonds voor de energietransitie. Leuk voor beroepspolitici, volstrekt oninteressant voor de stad. Daarna konden we gaan stemmen over een aantal grote plannen en moties.

Camerawagens: veiligheid en privacy

Allereerst een afrondend debat over de inzet van rondrijdende camerawagens. Willen we voortdurend in de gaten worden gehouden door de politie?

Sinds kort rijden er 2 camerawagens rond die opnamen maken van mensen die bij elkaar staan. De wagens zijn ook in staat om mensen en nummerplaten te herkennen. Maar daar wordt het niet voor gebruikt verzekerde de burgemeester eerder. Er is veel onduidelijkheid over deze inzet. Wie besluit daartoe, door wie en waartoe worden ze precies ingezet. En vinden we het OK dat we op straat gefilmd kunnen worden?

Vanuit de CU-SGP zijn we niet per definitie tegen cameratoezicht. En we snappen ook dat bijzondere tijden bijzondere maatregelen vragen ter ondersteuning van de politie. Maar privacy is een groot goed en deze inzet een heel zwaar middel. Het is niet voor niets dat de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijke voorwaarden heeft gesteld voor inzet van dergelijke camera’s. En het is ook niet voor niets dat diezelfde Autoriteit Persoonsgegevens kritische vragen heeft gesteld over deze inzet. Dus logisch dat ook wij precies wilden weten hoe het zat.

Na een wat stroef debat hierover hebben we toch de gevraagde informatie boven tafel gekregen. Ook zijn we blij dat het college heeft toegezegd om samen met de raad betere kaders voor dergelijke inzet af te spreken. Dan weet je beter als burger waar je aan toe bent en kunnen we kritisch blijven op deze vergaande inzet. En vanaf nu wordt altijd een analyse gemaakt om de inzet goed af te wegen. En na 1 juni rijden de auto’s voorlopig niet meer. Dus u hoeft even niet bang te zijn voor ongewenst opnames als u rustig over straat loopt of in een parkje zit.

Schiekadeblok: eindelijk weer een stap vooruit

Dat kleine, bijzondere, stukje Rotterdam tussen Hofplein, Schiekade en Centraal station. Het ligt al jaren te wachten op ontwikkeling. Maar de economische crisis van een aantal jaren geleden en de daaropvolgende rechtszaken hebben de boel flink vertraagd. Maar nu is er eindelijk een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het Schiekadeblok. Het ziet er fraai uit (zie foto): hoogbouw met kantoren, maar ook huizen en groen. We zijn als stad dank verschuldigd aan de creatieve ondernemers die er lange tijd een bijzonder stuk van hebben gemaakt. En natuurlijk dat bijzondere dakterras met ecologische experimenten. De voorstellen waar wij bij betrokken waren zijn er vooral op gericht om dat te behouden in het nieuwe Schiekadeblok. En met succes.

Maar niet alles lukt. Grootschalige nachthoreca vinden we geen goed idee. Zo dicht op de woningen creëer je problemen voor de toekomst. Wonen met gezonde nachtrust is tenslotte eerste prioriteit. Ook voor de toekomstige bewoners van het Schiekadeblok. Dus daar hebben we tegen gestemd. Maar uiteraard waren we daar ver in de minderheid.

Opstart Horeca

In het kader van herstelplan Corona werd een verkenning gedaan naar de opening van de horeca. Als stad is deze sector van belang, ook voor werkgelegenheid. En we snappen dat het onmogelijk is om op dezelfde manier de horeca weer te starten in een 1,5 meter samenleving. Daar moeten maatregelen voor genomen worden en er is zeker meer ruimte nodig. Aan de andere kant kun je niet alle voorrang geven tot 1 sector waar een deel van Rotterdam geen behoefte aan heeft en een deel zich het niet eens kan veroorloven. De publieke ruimte is niet van de ondernemers en horeca alleen, maar ook van bijvoorbeeld kerken en ook voor mobiliteit. Denk bij dat laatste  ook aan de toegankelijkheid van de stad voor minder-validen. De komende tijd gaat hier nog veel over gesproken worden en letten we sterk op een eerlijke verdeling van de publieke ruimte en aandacht voor alle Rotterdammers.

Tenslotte zijn we als gemeenteraad druk met het herstelplan voor Rotterdam. Vanuit het college is het initiatief gekomen voor een inventarisatie van ideeën onder de titel: Rotterdam sterker door. Mocht u/je ideeën hebben voor dit herstelplan, laat het ons weten!