Gistermiddag was er weer een raadsvergadering. Die was aangekondigd en natuurlijk volledig openbaar. Maar wat niet bekend was bij de buitenwereld: dat we in de avond nog een vergadering hadden. Waarin de raad in alle beslotenheid en onder geheimhouding zich heeft uitgesproken over een derde termijn voor onze burgemeester: Ahmed Aboutaleb.

Inmiddels zal iedereen de openbare conclusie wel gehoord hebben. De raad heeft besloten onze burgemeester voor een herbenoeming aan te bevelen bij de commissaris van de koning.

Daar is een heel proces aan vooraf gegaan, uitgevoerd door de vertrouwenscommissie. Uiteindelijk resulterend in een raadsvergadering en een stemming, gisteravond op het stadhuis. Alles uit die gesprekken is vertrouwelijk, dus daar geen informatie over. Alleen het besluit is openbaar. Het definitieve besluit is aan de commissaris van de koning, maar onze aanbeveling ligt er!