Tijdens de laatste raad voor het voorjaarsreces werd een nieuwe wethouder benoemd: Roos Vermeij. Opvolger van Barbara Kathmann die als kandidaat 2e kamerlid zich nu in de verkiezingscampagne gaat storten. Wethouder Vermeij krijgt gelijk een grote klus voor de kiezen. We evalueren de komende tijd het systeem van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. De manier waarop we in Rotterdam de lokale democratie hebben ingericht. We hebben als lokale fractie altijd kritiek gehad op dit systeem en vinden het tegelijk belangrijk dat dit systeem wordt verbeterd. Want de mogelijkheid om als samenleving, en ook als christenen, onze stem te laten horen moeten we maximaal organiseren. De komende tijd spreken we verschillende mensen hierover. Voor de zomer moet er een nieuw model liggen zodat er tijd is om voor de verkiezingen dit goed in te richten. Als je mee wilt praten, ideeën wilt droppen, ervaringen wilt delen, kritiek wilt spuien of verbetervoorstellen hebt… laat het ons weten!

In de raadsvergadering bleek maar weer wat een groot thema is voor de komende jaren: hoe gaan we om met de schaarse ruimte in de stad. De schreeuwende behoefte aan woningen, recreatiemogelijkheden, natuur, wegen, zorgvoorzieningen, rust en reuring. Drie voorbeelden:

Parkhaven

We bouwen langs de kade en op de grens met het Park en Euromast. Veel bewoners in de omgeving en daarbuiten willen dit echt niet. Heel mooi dat ons burgerlid Gerben van Dijk de oude discussie er bij haalde toen de Euromast werd gebouwd. Die wilden we ook niet in het groen. Maar nu willen we dit icoon niet meer kwijt. We snappen het dilemma en hebben dat zelf ook sterk gevoeld. Maar de kans om op deze locatie 600 woningen te realiseren in een tijd van woningnood, met vergroening van de versteende (lelijke) kade en met aanplant van meer bomen dan er nu staan geeft ons de doorslag om voor dit plan te kiezen.

Kanaalweg

Op een klein stukje grond langs de kanaalweg is een stadscamping, een manege, een scouting en een voetbalvereniging. En ze willen allemaal groeien, verbouwen, ontwikkelen. Dat gaat niet samen. Dit heeft geleid tot heel veel discussie, onderzoek naar alternatieven, en weer heel veel discussie. De voetbal uitplaatsen lijkt de beste optie. Maar het voorstel was om die mogelijk te verplaatsen naar een plek waar nu volkstuinen zijn. Botsende belangen. Wat weegt het zwaarst. Voor de CU-SGP is het duidelijk: de waarde van de (schaarse) natuur, en de functie van deze volkstuinen, net als andere stadstuinen, voor mensen die moeten wonen in een versteende stad en niet willen vervreemden van voedselproductie en de natuur is deze ruimte te belangrijk. Bij botsende belangen is er geen optimale oplossing voor iedereen. De zoektocht naar een andere plek voor de voetbal, met samenwerking met andere sportaccommodaties lijkt ons de beste weg.

Ruimte voor huisartsen

In een stad waar bijna geen gebouwen meer vrij zijn en de prijzen sky-high zijn lijkt de huisarts kind van de rekening. Gelukkig zijn er nog voldoende artsen maar ze kunnen nauwelijks uitbreiden. En dat met de bevolkingsgroei en de vergrijzing op komst is dat een groot risico. Het college heeft dit met huisartsen en zorgverzekeraars onderzocht en er is een rapport verschenen vol met concrete aanbevelingen. Een loket en vaste contactpersoon voor huisartsen bijvoorbeeld. De wethouder heeft toegezegd met al deze adviezen aan de slag te gaan en dat is maar goed ook want er is echt werk aan de winkel.

Met deze besluiten gaan we een weekje reces houden. In maart weer volop aan de slag voor een beter Rotterdam. Weet ons te vinden met je vragen, suggesties en wordt onderdeel van de beweging van mensen die vanuit hun geloof mee bouwen aan een mooier Rotterdam!