Bestuursmodel
Eindelijk weer in de raadszaal. Deze week waren er maar liefst twee raadsvergaderingen. De eerste vergadering op dinsdagavond stond in het teken van terugkijken op 2020. Het jaar waarin corona zo’n bepalende rol speelde. Rotterdam is ondanks de crisis, ook financieel goed doorheen gekomen. We kijken dankbaar terug, vooral vanwege al die mensen die in dat bijzondere jaar prachtige dingen hebben gedaan. Onze conclusie is dan ook dat de stad veerkracht heeft en sterker uit de crisis zal komen. Niet vanwege de overheid, niet vanwege de markt, maar vanwege de kracht in en van de samenleving. Mijn bijdrage van die avond is op onze website terug te vinden.

Donderdag was er een reguliere vergadering met een belangrijk onderwerp: de toekomst voor de lokale democratie. Lokale democratie, belangrijk? Voor veel mensen is lokale democratie nog steeds ver weg én bij de mensen die wel betrokken zijn bij die lokale inspraak speelt er veel ontevredenheid.
Afgelopen vergadering is een voorstel aangenomen op dit onderwerp om vanaf de volgende raadsperiode flink een aantal verbeteringen door te voeren.

Wat gaat er zoal veranderen:
• De rol gaat meer liggen in het mobiliseren van de wijk rondom vraagstukken die belangrijk zijn voor de wijk. En minder liggen bij een orgaan wat zelf van alles vindt en dat dan aan de Coolsingel laat weten.
• Kleinere gebieden. Rotterdam is nu verdeeld in 14 gebieden. Dat betekent dat een gebied soms 60 of 70 duizend inwoners telt. De schaalgrootte wordt teruggebracht door terug te gaan naar wijkniveau. Rotterdam wordt straks ingedeeld in 39 wijken. Maar de kleine kernen (Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland) laten we in tact.
• Lokale democratie wordt meer zichtbaar in de wijk via een wijkhub. Dat is de plek waar de vergaderingen zullen zijn, wijkactiviteiten etc.
• Mensen kunnen straks kandidaat zijn zonder aan een politieke partij verbonden te zijn. Die wens had de Christenunie-SGP al in 2014 en dat wordt nu werkelijkheid. We stemmen dus straks op mensen, niet op partijen. Maar mensen mogen natuurlijk wel lid zijn/blijven van een partij.
• Meer persoonlijk contact en overleg met raad en college.
• Meer capaciteit naar de ambtenaren in de wijk, zodat die de wijkraden beter kunnen ondersteunen en meer slagkracht kunnen geven om sneller zaken te realiseren.
• Rol gaat meer liggen in het mobiliseren van de wijk rondom thema’s.

Als CU-SGP deden we niet eerder mee aan de verkiezingen voor de gebiedscommissies. We wilden ruimte geven aan vernieuwing. Geen partij-politiek. Maar we misten de oren en de ogen in de wijk, Daarom hebben we een eigen netwerk gestart van mensen die als wijkambassadeurs voor ons de oren en ogen zijn.

En nu is de vraag. Met deze veranderingen in het achterhoofd. Ziet u, of zie jij een rol voor jezelf in die lokale democratie? Wellicht een idee om bij de volgende verkiezingen mee te doen. Of meld je aan bij de fractie voor een rol als wijkambassadeur. Van harte welkom!