Fazantstraat – verbetering zonder sloop

De blik was in aanloop naar de laatste raadsvergadering van 2020 gericht op Zuid. Natuurlijk omdat het bestemmingsplan…

Kerken verdienen een plek in de stad

Als een kerk op een zoek is naar nieuwe huisvesting is het natuurlijk vreemd als blijkt dat gemeente Rotterdam haar…

Laat onzekerheid Tweebossers niet voortduren!

Wat te doen na de verrassende uitspraak van de rechter in de zaak van Vestia tegen een aantal huurders van de…

Halt aan ongeremde verkamering van gezinswoningen

Halt aan ongeremde verkamering van gezinswoningen; dat is de titel van de motie die ChristenUnie-SGP Rotterdam samen…

Van wederopbouw naar wederafbraak

Helaas is het ondanks de inspanningen van ChristenUnie-SGP niet gelukt om de gemeenteraad mee te krijgen om de vier…

Discriminatie bij verkoop gemeentelijk vastgoed?

De ChristenUnie-SGP Rotterdam heeft afgelopen week schriftelijke vragen ingediend met betrekking tot een schoolgebouw…

Oost-Sidelinge aangemeld als Echt Rotterdams Erfgoed

ChristenUnie-SGP Rotterdam heeft vanmiddag wooncomplex Oost-Sidelinge uitgeroepen tot Rotterdams Erfgoed en het…