Fazantstraat – verbetering zonder sloop

De blik was in aanloop naar de laatste raadsvergadering van 2020 gericht op Zuid. Natuurlijk omdat het bestemmingsplan…

Aanpak energiearmoede in plaats van zonnepark Rijnhaven

Rotterdam zal helaas geen zonnepark in de Rijnhaven krijgen zoals wel was afgesproken in ‘het zomerakkoord’ van 2017.…

Signalen van hoop en verbinding

Op deze pagina delen we initiatieven van hoop en verbinding tijdens de Coronacrisis. Heb je aanvullingen voor deze…

‘Lockdown’ – hoopvolle boodschap tijdens Coronacrisis

... Ja, er is isolatie maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. ... Luister achter de geluiden van je paniek en hoor de…

Minder vervoersarmoede en meer ruimte voor de fiets!

Naast eten en drinken, een dak boven je hoofd en wifi is goed vervoer een essentiële randvoorwaarde voor het leven in…

Kerken verdienen een plek in de stad

Als een kerk op een zoek is naar nieuwe huisvesting is het natuurlijk vreemd als blijkt dat gemeente Rotterdam haar…

Duurzaamheid: Verandering begint bij jezelf

Duurzaamheid is een speerpunt voor de ChristenUnie-SGP. Daarom hebben we afgelopen najaar een motie ingediend om te…

Vuurwerk, feest of fiasco?

De discussie over vuurwerk was dit jaar steviger dan ooit. De ChristenUnie-SGP is helder over dit onderwerp. Het roer…

Laat onzekerheid Tweebossers niet voortduren!

Wat te doen na de verrassende uitspraak van de rechter in de zaak van Vestia tegen een aantal huurders van de…

Gezegende kerstdagen en een zegenend 2020!

Gezegende kerstdagen en een zegenend 2020! Bekijk hier ons kerstfilmpje.

Halt aan ongeremde verkamering van gezinswoningen

Halt aan ongeremde verkamering van gezinswoningen; dat is de titel van de motie die ChristenUnie-SGP Rotterdam samen…

Van wederopbouw naar wederafbraak

Helaas is het ondanks de inspanningen van ChristenUnie-SGP niet gelukt om de gemeenteraad mee te krijgen om de vier…

Iedere Rotterdammer telt mee!

De kracht van Rotterdam wordt zichtbaar door de manier waarop we met de kwetsbaren omgaan. Daarom zijn we blij met een…

Extra steun aan kwetsbare gezinnen; nu de jongeren nog!

Afgelopen week lazen we het positieve nieuws dat de Gemeente Rotterdam nog voor de Kerst het jeugdtegoed zal verhogen…

Eneco verkocht: wat te doen met de opbrengst?

Er is een koper voor Eneco. De gemeente krijgt hier een fors bedrag voor en nu is het de vraag hoe je er goed mee…

Discriminatie bij verkoop gemeentelijk vastgoed?

De ChristenUnie-SGP Rotterdam heeft afgelopen week schriftelijke vragen ingediend met betrekking tot een schoolgebouw…

Oost-Sidelinge aangemeld als Echt Rotterdams Erfgoed

ChristenUnie-SGP Rotterdam heeft vanmiddag wooncomplex Oost-Sidelinge uitgeroepen tot Rotterdams Erfgoed en het…

Grondstoffennota: afscheid van Plastic Heroes

In de raad van 27 juni 2019 werd de grondstoffennota ‘Grondstof tot nadenken’ besproken. In deze nota wordt het belang…

‘Beter op de winkels passen’

Pleidooi tegen verruiming van de Rotterdamse winkeltijden. Als het aan een aantal partijen in de Rotterdamse…

Scheepswerf Koningspoort toch gered!

Eind mei bereikte ons het bericht dat Historische Scheepswerf Koningspoort zou gaan sluiten vanwege achterstallig…

Schriftelijke vragen: Behoud het politiemuseum!

Donderdag 28 maart hebben 12 van de 13 partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad schriftelijke vragen ingediend voor het…

Niet hoger of lager: iedereen telt mee!

In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2019 heeft de CU-SGP Rotterdam een motie ingediend om de termen ‘laag- en…

ChristenUnie-SGP treedt toe tot stadsbestuur Rotterdam

De ChristenUnie-SGP heeft samen met VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam…

Wat gaan we de komende vier jaar doen?

De ChristenUnie-SGP heeft samen met VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam…

Michiel Grauss kandidaat-wethouder Rotterdam

De Rotterdamse ChristenUnie-SGP fractie stelt Michiel Grauss voor als kandidaat-wethouder.

+16,5 miljoen voor armoedebestrijding, duurzaamheid en gezinsbeleid

De ChristenUnie-SGP heeft een ‘zomerakkoord’ gesloten met coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA waarmee de…