Uitgangspunten

De ChristenUnie-SGP wil aansluiten bij een brede beweging van diverse christenen die hun geloof niet alleen in hun hart, achter de voordeur of in de kerk beleven, maar ook actief zijn op tal van plaatsen in de Rotterdamse samenleving. Bij de zoektocht naar antwoorden op de vraagstukken van onze tijd laten wij ons inspireren door de Bijbel.Het Woord van de levende God, dat gezag heeft over heel het leven en samenleven van mensen. Hierin vinden we belangrijke uitgangspunten over goed samenleven, zoals de Tien Geboden, maar ook belangrijke aanwijzingen over de passende rol van de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die mensen hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Rotterdam, juist nu.


Alle Rotterdammers tellen mee

Wij geloven in een stad waar iedereen bij hoort, want ieder mens is waardevol. Rotterdam moet een stad zijn waarin we elkaar respecteren en ruimte bieden aan verschillen. Rotterdammers moeten hun talenten kwijt kunnen, in hun bedrijf, hun baan, hun buurt. En daarbij een woonplek kunnen vinden die bij hen past.

Wij willen af van de eenzijdige focus op ‘hoger’-opgeleiden. Of Rotterdammers nu praktisch of theoretisch geschoold zijn, we benutten alle talenten. Ondernemers hebben goed opgeleide vakmensen nodig. Wij willen méér waardering voor vakmanschap! Ook voor ‘gouden handjes’. Rotterdam heeft bewuste, innovatieve ondernemers nodig, die bijdragen aan een sterke, toekomstbestendige economie. Wij vinden dat Rotterdam voor hen een goed vestigingsklimaat moet bieden met bijvoorbeeld volop ruimte voor de nieuwe maakindustrie. Ondernemers die kansen bieden aan werkzoekers die niet zo makkelijk aan de bak komen, verdienen extra steun.

Of je nu een gezin bent, starter, doorstromer, senior of student. Iedereen moet hier goed kunnen wonen. Daarom willen we voldoende verschillende en geschikte woningen in de stad. Het tekort aan middel-dure huurwoningen moet met voorrang worden opgelost.

Samenleven is investeren in elkaar

Ieder mens heeft anderen nodig, want samen zijn we méér. Dat vraagt continu investeren in gezinnen, nieuwkomers, gerechtigheid en veiligheid. De positieve gezondheidseffecten van liefdevolle gezinnen en sterke partnerrelaties zijn groot. Soms gaan relaties kapot, helaas, maar we gunnen Rotterdammers méér kansen om hun relatie wèl te laten slagen. Als de overheid zich bezighoudt met voldoende bewegen en gezonde voeding, waarom dan niet met sterke relaties? Daarom pleiten we voor instrumenten om aan relaties en ouderschap te bouwen. En laagdrempelige relaties opvoedondersteuning op vrijwillige basis.

Investeren in elkaar betekent ook oog hebben voor nieuwkomers. Samen met hen vormen we iedere dag een nieuw Rotterdam. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat nieuwkomers actief deelnemen aan de Rotterdamse samenleving. Wij willen een nieuw Rotterdams integratiebeleid met als uitgangspunt: Goed integreren komt van twee kanten.

Samenleven vraagt oog hebben voor hen die niet mee kunnen komen. Wij willen vanuit de Bijbelse oproep tot naastenliefde investeren in het beschermen van het zwakkere. Wij willen daarom een ruimhartig armoedebeleid, zoals het kwijtschelden van lokale lasten. Daarnaast een weg omhoog uit de schulden door een snelle en toegankelijke schuldhulpdienstverlening.
Samenleven vraagt een investering van de overheid in veiligheid. Wij willen daarom een intensivering van de aanpak van mensenhandel. Uitbuiting van prostituees en anderen is aan de orde van de dag. Zij doen dit werk veelal uit nood. Werkers in de prostitutie moeten daarom actief worden benaderd met uitstapprogramma’s.

Werken aan een schone toekomst nú

Werken aan een schone toekomst begint nu! We zien het als belangrijke taak om goed voor de aarde te zorgen. Daarom willen we groene en schone straten, gezonde lucht, schoon vervoer, schone energie, een circulaire economie, duurzame (lucht)haven en aanpak van geluidsoverlast. De overgang naar een circulaire economie is niet alleen een duurzame noodzaak, maar biedt ook vele economische kansen!

We willen meer zonnepanelen en windmolens en minder brandstoffen. We bevorderen collectieve initiatieven en slimme systemen voor het lokaal opwekken en delen van duurzame energie. Ons doel is ambitieus: we willen dat jaarlijks 10.000 gasaansluitingen worden omgezet naar duurzame(re) alternatieven, zoals ‘all-electric’ en een stadswarmtenet. Het scheiden van afval kan nog stukken beter. Door papier, plastic en gft-afval op te halen en restafval weg te laten brengen.

We geven ruim baan aan openbaar vervoer, wandelen en fietsen. Het netwerk van oplaadpunten voor elektrisch vervoer moet worden uitgebreid. De binnenstad wordt autoluw met P&R aan de randen. De A13 bij Overschie wordt een groene stadsweg wanneer de nieuwe verbinding A13-A16 is gerealiseerd. Daarvan knapt de luchtkwaliteit op; bovendien scheelt het decibellen geluidsoverlast.

Vrijheid om te geloven

We zetten ons in voor een stad waarin volop ruimte is om te geloven, ook in het openbaar. Die geloofsvrijheid geldt voor iedereen. Elke Rotterdammer mag zijn diepste overtuigingen binnen de grenzen van de wet publiekelijk laten spreken. Dat betekent geen seculier of religieus voorkeursbeleid.

Alle overtuigingen verdienen gelijke behandeling, zonder onderscheid tussen identiteitsgebonden en niet-identiteitsgebonden instellingen. Huizen van de Wijk moeten ook beschikbaar zijn voor religieuze organisaties, ongeacht de activiteiten die zij, binnen de grenzen van de wet, organiseren.

Bovendien zien we dat kerken een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de stad. Met hun aandacht voor zingeving, sociale samenhang, vrijwilligerswerk maken ze de stad mooier. Samenwerking van de gemeente met religieuze organisaties moet daarom net zo normaal zijn als samenwerking met niet religieuze organisaties.