Aanpak energiearmoede in plaats van zonnepark Rijnhaven

Rotterdam zal helaas geen zonnepark in de Rijnhaven krijgen zoals wel was afgesproken in ‘het zomerakkoord’ van 2017.…

Duurzaamheid: Verandering begint bij jezelf

Duurzaamheid is een speerpunt voor de ChristenUnie-SGP. Daarom hebben we afgelopen najaar een motie ingediend om te…

Grondstoffennota: afscheid van Plastic Heroes

In de raad van 27 juni 2019 werd de grondstoffennota ‘Grondstof tot nadenken’ besproken. In deze nota wordt het belang…

+16,5 miljoen voor armoedebestrijding, duurzaamheid en gezinsbeleid

De ChristenUnie-SGP heeft een ‘zomerakkoord’ gesloten met coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA waarmee de…