Duurzaamheid: Verandering begint bij jezelf

Duurzaamheid is een speerpunt voor de ChristenUnie-SGP. Daarom hebben we afgelopen najaar een motie ingediend om te…

Grondstoffennota: afscheid van Plastic Heroes

In de raad van 27 juni 2019 werd de grondstoffennota ‘Grondstof tot nadenken’ besproken. In deze nota wordt het belang…