“Wensen gebiedscommissies serieus nemen!”

Voorafgaand aan de behandeling van de gemeentebegroting in de gemeenteraad gaven de veertien gebiedscommissies dit jaar advies over talloze beleidsterreinen en met name over de gewenste/noodzakelijke investeringen in één of meerdere stadswijken. Ondanks dat er nauwelijks ruimte in de gemeentebegroting zat heeft ChristenUnie-SGP burgerraadslid Wouter Boonzaaijer zich ingezet voor een aantal van deze wensen. Zo wordt er nu geïnvesteerd in het Essenburgpark, betere fietsverbindingen op Noord, de kantelwijkenaanpak in IJsselmonde en de organisatie van Vreewijk 100 jaar.

ChristenUnie-SGP betreurt kaalslag in gebieden

De ChristenUnie-SGP is onaangenaam verrast met het voornemen van het stadsbestuur om 9,4 miljoen euro te bezuinigen op de gebiedsorganisatie, de ambtelijke ondersteuning van de nieuwe gebiedscommissies. Burgerraadslid Wouter Boonzaaijer vreest dat deze bezuiniging en die op de budgetten voor bewonersinitiatieven flinke consequenties zullen hebben op de slagkracht van de gebieden: “De uitvoering van de gebiedsplannen zou zo maar eens onder druk komen te staan. Ik roep de wethouder op om eerst de inhoudelijke evaluatie af te wachten en niet nu al te bezuinigen en daarmee op voorhand al aan de stoelpoten van het nieuwe bestuursmodel te zagen.”
Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]

Gebieden verdienen meer duidelijkheid!

 
Sinds 19 maart zijn de deelgemeenten opgeheven en vervangen door gebiedscommissies. Ieder jaar presenteren zij een gebiedsplan met daarin de wensen en aandachtspunten uit de veertien Rotterdamse gebieden, de plannen komen tot stand via intensieve participatietrajecten met talloze bewoners, ondernemers en organisaties uit de wijken. ChristenUnie-SGP burgerraadslid Wouter Boonzaaijer betreurt het daarom dat het stadsbestuur slechts mondjesmaat informatie geeft over wat er in de gebieden gaat gebeuren: “Dit maakt het gesprek tussen de gemeenteraad en de gebiedscommissies onnodig lastig. De gebieden verdienen meer duidelijkheid!”

De ChristenUnie-SGP wil voorkomen dat gebiedscommissies en bewoners met een vergrootglas in de gemeentelijke begroting moeten duiken om erachter te komen wat er in hun wijk gaat veranderen. Boonzaaijer: “We hebben als gemeente niet alleen de afspraak gemaakt dat we de gebiedsplannen met veel ‘overnamebereidheid’ zouden ontvangen maar ook dat van de punten uit de gebiedsplannen helder zou zijn wat er mee zou gebeuren. Beide afspraken worden in mijn optiek niet nagekomen.”

Verwarring
Boonzaaijer heeft er meerdere keren bij het stadsbestuur op aangedrongen dat er meer duidelijkheid moet komen voor de gebiedscommissies. Mede dankzij dit pleidooi is er nu een lijst gekomen met welke aandachtspunten uit de gebiedsplannen wel of niet gehonoreerd zijn maar er blijft nog veel onduidelijkheid bestaan. “We moeten in veel gevallen lezen dat er slechts een ‘procesafspraak’ is gemaakt en vrijwel overal ontbreekt een financiële onderbouwing. Hierdoor blijft het voor de commissies een raadsel wat er het komende jaar gaat gebeuren in hun gebied. Dat is ongelooflijk jammer! Hiermee zorg je voor onnodige verwarring terwijl we juist onze aandacht willen besteden aan een goed inhoudelijke debat tussen de stad en de veertien gebieden.”, aldus Boonzaaijer.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]

Gebiedscommissies; de Nieuwe Democratie!

In al het rituele en soms kluchtige politieke geweld rondom de gemeenteraadsverkiezingen, hobbelt de aandacht voor de verkiezingen voor de gebiedscommissies, de erflaters van de deelgemeenten, er een beetje achteraan. Ten onrechte, want daar zou weleens de broodnodige democratische vernieuwing kunnen plaatsvinden, denkt Robbert de Vrieze van WIJ Delfshaven.

We maken een historische bestuurlijke systeemwijziging mee: voor het eerst kunnen ook niet-politieke partijen mee doen aan de verkiezingen voor de gebiedscommissies. 35 burgerpartijen en -bewegingen met verschillende achtergronden, van studenten- tot huurdersverenigingen en een verbond van bewonersinitiatieven, genereren een golf van nieuwe collectieve betrokkenheid. Wat ze daarin gemeen hebben is dat ze niet zozeer ideologisch en hiërarchisch, maar meer dialogisch en horizontaal georganiseerd zijn. Waar de gevestigde politieke partijen nog vaak gevangen zitten in het Thorbeckiaanse keurslijf van de representatieve democratie, zien de nieuwe (a-)politieke bewegingen vaak in dat het niet zozeer gaat om wat er beslist wordt, maar eerder hoe er beslist wordt.

Burgers zijn sinds de grondwetherziening van Thorbecke in 1848 oneindig beter geïnformeerd. Politieke partijen hebben niet meer het alleenrecht op het signaleren van maatschappelijke uitdagingen en het formuleren van oplossingen. Oplossingen die het bewoners, ondernemers en initiatieven makkelijker maken waarde bij te dragen aan hun directe omgeving. De ruimte die nu ontstaat voor de commissies in de gebieden Rotterdam daagt uit tot democratische innovatie. Eerder gebeurde dit al met het internetplatform Better Reykjavik in IJsland, participatief begroten in Porto Alegre, LijstLijst in Gent, het democratische experiment Demoex in Vallentuna Zweden, maar ook met Voor je Buurt in Nederland.

Onlangs schreef ook David van Reybrouck in de Correspondent over democratische vernieuwing. Hij gaf voorbeelden waarin op een nieuwe manier naar representativiteit wordt gekeken, zoals burgerfora die door loting tot stand komen. Zelfs het landelijke CDA kwam met voorstellen om een op de Big Society geënte Community Right to Challenge in Nederland in te voeren. Als het CDA met voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing komt, dan weet je dat er iets aan het schuiven is.

Structuur, kenmerken en overheidstaken
Daarnaast zijn de voormalige deelgemeenten ook verlost van de haast identieke structuur ten opzichte van de ‘grote’ gemeenteraad. Beide hadden een begroting, raad, (dagelijks) bestuur en diensten. Hierdoor zaten gemeente en deelgemeente vaak in elkaars vaarwater met alle bestuurlijke drukte van dien. Nu de opvolgers van de deelgemeenten zelf geen begroting meer maken, ontstaat er ruimte voor de gebiedscommissie om een communicerende en confronterende rol tussen de stad en de wijk te vervullen; tussen de taal van de straat (leefwereld) en de taal van de raad (systeemwereld).

Politieke kenmerken naar schaalniveau – De Politiek van Architectuur | De Architectuur van Politiek – Robbert de Vrieze – RAVB

Een deelgemeente, of gebied, is eigenlijk te groot om dicht bij de burgers te staan. Op het niveau van de buurt kunnen mensen zich identificeren, kennen ze andere mensen en lopen ze dagelijks in een voor hen vertrouwde omgeving. Daartussen, op wijkniveau, bevinden zich de voorzieningen en publieke ontmoetingsplaatsen. Het doel van de nieuwe gebiedscommissies is om de oren en ogen, de vertolker en vertaler, de activist en de componist van de geluiden uit deze verschillende buurten en wijken te zijn. De twee belangrijkste taken zijn: het inspireren, faciliteren en waarderen van bewonersinitiatieven en het opstellen, pluggen en controleren van een gebiedsplan.

Hoe die 14 gebiedscommissies dat gaan doen is deels vastgelegd in een 40 pagina’s tellende verordening, maar de realiteit is dat na 19 maart in de gebiedscommissies al rijdende het wiel gaat worden uitgevonden. 14 experimenten die een Darwinistische bloemlezing van democratische innovatie op kunnen gaan leveren en dat is hoog tijd. Waar vele disciplines en beroepsgroepen namelijk democratischer geworden zijn door informatietechnologie, denk aan journalistiek, fotografie en gezondheidszorg, hebben politiek en bestuur deze democratiseringsgolf tot nu toe weerstaan. Tot nu toe…

Gebiedsbesturen

Op 19 maart kiest Rotterdam naast de gemeenteraad ook de leden van de 14 gebiedsbesturen. De ChristenUnie-SGP vindt dat deze besturen a-politiek horen te zijn. Juist in dit nieuwe bestuursmodel – waarin participatie centraal staat – mag het niet draaien om politieke macht. We storen ons daarom aan de gevestigde politieke partijen die gretig deze zetels najagen. De ChristenUnie-SGP zet daad bij het woord en neemt zelf niet deel aan de verkiezingen voor de 14 gebiedsbesturen om zo ruimte te geven aan bestuurlijk talent in de samenleving. Ons pleidooi is daarom: stem voor de gebiedsbesturen niet op een politieke partij!

Op cusgprotterdam.nl/gebiedsbesturen kunt u kennismaken met de diverse bewoners en verenigingen die in de gebiedsbesturen een uitstekend alternatief vormen voor de gevestigde politieke partijen.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]

Intrekken bevoegdheid IJsselmonde is slecht signaal

De deelgemeente IJsselmonde besloot onlangs na een uitgebreid participatietraject met oa bewoners om geen vergunning af te geven voor een feestzaal aan de Veranda (dat is vlak naast Pathé De Kuip). Om de ontwikkeling toch door te zetten stelt het stadsbestuur nu voor om de bevoegdheid van de deelgemeente in te trekken. ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies is daar fel op tegen: “Ongeacht of deze feestzaal er nu wel of niet moet komen, dit voorstel is een heel slecht signaal naar bewoners. Ik hoop niet dat dit een voorbode is voor de manier waarop we zo dadelijk de gebiedscommissies gaan behandelen.”

De ChristenUnie-SGP schaart zich achter het besluit van de deelgemeente IJsselmonde om op deze locatie geen grote feestzaal (voor max. 1300 personen) toe te staan i.v.m. de overlast die dit zal opleveren voor de omwonenden. Sies zal dan ook een motie van Leefbaar Rotterdam steunen om de verantwoordelijke wethouder terug te fluiten.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]

Debat over toekomst ‘deelgemeenten’

Op 19 maart 2014 kiezen Rotterdammers naast de gemeenteraad ook de leden van de 14 gebiedsbesturen. De ChristenUnie-SGP vindt dat deze besturen a-politiek horen te zijn. Raadslid Setkin Sies: “Juist in dit nieuwe bestuursmodel zou het niet mogen draaien om politieke macht. Als je dit beoogt bij de gebiedsbesturen dan heb je volgens mij niet begrepen dat de Rotterdammer nu aan zet is. Dat hun wensen, behoeften en initiatieven centraal staan.” De ChristenUnie-SGP zet daad bij het woord en neemt zelf niet deel aan de verkiezingen voor de 14 gebiedsbesturen.

De gebiedsbesturen vormen samen het nieuwe bestuurlijke model ter vervanging van de huidige deelgemeenten. Het is de bedoeling dat de gebiedsbestuurders de wensen en behoeften uit de 14 stadswijken in kaart gaan brengen in een gebiedsplan en vervolgens de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de uitvoering daarvan. Er gaat nog veel meer veranderen, hierover schreven wij eerder dit jaar het artikel ‘participatie centraal bij gebiedsbestuur’.

Sies stoort zich aan andere politieke partijen die zo veel mogelijk zetels in de gebiedsbesturen proberen te bemachtigen: “Ik roep de politieke partijen in Rotterdam dan ook op om minder gretig de gebiedsbestuur zetels na te jagen en in plaats daarvan juist ruimte te bieden aan bestuurlijk talent in de samenleving.” Lees hierover meer in het artikel ‘gebiedsbesturen horen a-politiek te zijn’.

Vanzelfsprekend doet de ChristenUnie-SGP wel mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande, met onze huidige fractievoorzitter Setkin Sies als lijsttrekker!

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]

“Gebiedsbesturen horen a-politiek te zijn.”

Op 19 maart 2014 kiezen Rotterdammers naast de gemeenteraad ook de leden van de 14 gebiedsbesturen. De ChristenUnie-SGP vindt dat deze besturen a-politiek horen te zijn. Raadslid Setkin Sies: “Juist in dit nieuwe bestuursmodel zou het niet mogen draaien om politieke macht. Als je dit beoogt bij de gebiedsbesturen dan heb je volgens mij niet begrepen dat de Rotterdammer nu aan zet is. Dat hun wensen, behoeften en initiatieven centraal staan.” De ChristenUnie-SGP zet daad bij het woord en neemt zelf niet deel aan de verkiezingen voor de 14 gebiedsbesturen.

De gebiedsbesturen vormen samen het nieuwe bestuurlijke model ter vervanging van de huidige deelgemeenten. Het is de bedoeling dat de gebiedsbestuurders de wensen en behoeften uit de 14 stadswijken in kaart gaan brengen in een gebiedsplan en vervolgens de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de uitvoering daarvan. Er gaat nog veel meer veranderen, hierover schreven wij eerder dit jaar het artikel ‘participatie centraal bij gebiedsbestuur’.

Draait niet om politieke macht
Sies stoort zich aan andere politieke partijen die zo veel mogelijk zetels in de gebiedsbesturen proberen te bemachtigen: “Politieke afkomst zou geen rol mogen spelen in de gebiedsbesturen. De wensen, behoeften en initiatieven van bewoners veranderen niet met ‘linkse’ of juist ‘rechtse’ politici aan het roer. Wat we nodig hebben zijn kwalitatief goede bestuurders die erin slagen om al die signalen uit de wijk om te zetten in effectief beleid.”

Volgens Sies krijgen politieke partijen al voldoende ruimte om hun visie te verdedigen in de gemeenteraad. Ook houdt de gemeenteraad haar recht om te besluiten over de beleidskaders en het toekennen van budgetten. “Op het stadhuis is dan ook alle ruimte voor politieke verschillen, daar moeten we de discussie met elkaar voeren. Niet in de gebiedsbesturen, daar moet burgerparticipatie centraal staan.”


Ook RTV Rijnmond besteedde aandacht aan het pleidooi van Sies. In het item ook de (voorspelbare) reacties van de twee grootste partijen in Rotterdam.

Bewoner als gebiedsbestuurder
De ChristenUnie-SGP wil dan ook juist actieve bewoners en verenigingen uitdagen om mee te doen aan de gebiedsbestuur verkiezingen. Deze zijn namelijk niet alleen toegankelijk voor politieke partijen, iedereen kan met een lijst meedoen. “Ik hoop alleen wel dat het verkiezingsgeweld van de gevestigde politieke partijen hen hierbij niet in de weg zal staan. Ik roep de politieke partijen in Rotterdam dan ook op om minder gretig de gebiedsbestuur zetels na te jagen en in plaats daarvan juist ruimte te bieden aan bestuurlijk talent in de samenleving.”, aldus raadslid Sies.

Vanzelfsprekend doet de ChristenUnie-SGP wel mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande, met de huidige fractievoorzitter Setkin Sies als lijsttrekker!

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]

Participatie centraal bij gebiedsbestuur

Leren om zaken los te gaan laten als gemeente, daar draait het om bij de eerste uitwerking in hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijke model gebiedsbestuur, ter vervanging van de huidige deelgemeenten in 2014. December vorig jaar koos een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad niet voor het alternatieve model wijkparticipatie maar uit de eerste uitwerking blijkt een combinatie van goede elementen uit beide modellen, zoals ook de ChristenUnie-SGP in Rotterdam van begin af aan voorstelde. Hieronder een overzicht van wat er gaat veranderen aan uw deelgemeente in 2014.

In maart 2014 veranderen de Rotterdamse deelgemeenten in stadskwartieren, waarbij dezelfde gebiedsgrenzen worden gehanteerd. Deze stadskwartieren krijgen allemaal een gebiedscommissie met 9 tot 15 gebiedsbestuurders (aantal afhankelijk van de grote van het gebied). De huidige (politieke) deelraden komen hiermee per aankomende gemeenteraadsverkiezingen te vervallen.

Uitgangspunten
Aan de hand van het in december 2012 gekozen model gebiedsbestuur en diverse aangenomen moties – m.b.t. onder andere participatie en situatie buitengebieden – heeft het stadsbestuur de grote lijnen uitgewerkt en daarmee naar eigen zeggen getracht een zo’n groot mogelijk draagvlak te creëren. Hierbij heeft men gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten:

  1. Rotterdammer gericht: Burgers zullen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf het voortouw te gaan nemen in initiatieven voor de wijk. Er zal dus meer nadruk komen op het meedoen, in plaats van alleen meedenken over de eigen leefomgeving. Het idee hierachter is dat de stad meer gebruik gaat maken van de kennis en kunde die aanwezig is in de stad.
  2. Samenhangend bestuur: De gebiedscommissies gaan onderdeel uitmaken van het stadsbestuur. Dus geen deelgemeenten-light maar het verzorgen van maatwerk op wijkniveau en het leveren van gespecialiseerde kennis uit de veertien stadskwartieren ter advisering van de Coolsingel.
  3. Lokale doorzettingsmacht: Als we Rotterdammers willen uitdagen te participeren dan moet er ook voldoende middelen en instrumenten zijn om hier invulling aan te geven. In de uitwerking van het bestuursmodel wordt een gekwalificeerd advies en een correctief referendum genoemd als eventuele mogelijkheden hiervoor.
  4. Compact vormgegeven: Zowel de huidige deelgemeentebestuurders als de deelraden verdwijnen en maken plaats voor kleinere gebiedscommissies die zich volgens het stadsbestuur gaan richten “(…) op zaken die er voor de Rotterdammer in de straat, de wijk en het gebied toe doen.”

Combinatie van modellen
Hoewel de gemeenteraad van Rotterdam eind vorig jaar besloot het model gebiedsbestuur uit te gaan werken, zijn veel elementen uit de andere variant wijkparticipatie terug te vinden in het nieuwe model. Vooral de hoge mate en grote rol van burgerparticipatie springt hierbij in het oog. Het is dus eigenlijk een combinatie van beide modellen geworden, dit geheel in overeenstemming met het pleidooi van ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies afgelopen december. Toen pleitte hij er al voor om het alternatieve model niet direct te verwerpen maar goede elementen daaruit mee te nemen, voor een zo’n groot mogelijk draagvlak in zowel de gemeenteraad als daarbuiten in de stad. Een nipte meerderheid zou volgens Sies onvoldoende zijn voor zo’n ingrijpende bestuurlijke verandering.

Rol gebiedsbestuurders
De nieuwe gebiedsbestuurders krijgen primair de taak om samen met bewoners en andere partners in de stad gebiedsplannen op te stellen voor met name de drie beleidsterreinen veiligheid, buitenruimte en wijkwelzijn. Politieke overtuigingen dienen hierbij opzij te worden gezet, de burger is hier aan zet. Het bevorderen van burgerparticipatie en het verbinden van mensen en initiatieven vormen dan ook de belangrijkste werkzaamheden van de gebiedsbestuurders. Na goedkeuring van de gebiedsplannen door de gemeenteraad zijn de gebiedsbestuurders tevens belast met de uitvoering van de plannen.

De invulling van deze gebiedsplannen is overigens niet in cement gegoten waardoor het mogelijk is extra elementen op te nemen die recht doen aan de eigenheid van het specifieke gebied. Op deze wijze wil het stadsbestuur de buitengebieden Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg tegemoetkomen.

Wie worden bestuurder?
In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen waar men ditmaal in Rotterdam kan kiezen voor zowel de gemeenteraad als een gebiedsbestuurder in het stadskwartier waar men zelf woonachtig is. Er komen dus officiële verkiezingen voor de gebiedscommissies. Het grote verschil met normale verkiezingen is dat naast politieke partijen ook ieder ander mee mag doen met een eigen lijst. Zo krijgen bijvoorbeeld bewonersorganisaties, kerkelijk werkers en andere actieve bewoners de kans om hun gebied te vertegenwoordigen, net als u!

Wat nu?
In de komende maanden zal de gemeenteraad van Rotterdam meermalen debatteren over bovenstaande uitwerking van het nieuwe bestuurlijke model waarbij het goed mogelijk is dat diverse politieke partijen hadden gehoopt op een minder afgeslankte rol voor de gebiedsbestuurders. We zullen u de komende maanden op de hoogte houden van de bestuurlijke veranderingen en onze inbreng in het debat hierover.

Meer lezen over het nieuwe bestuurlijke model? Klik hier voor diverse officiële documenten van de gemeente Rotterdam m.b.t. het nieuwe model.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]

Positief over onderzoek integriteit bestuur Feijenoord

De ChristenUnie-SGP Rotterdam staat positief tegenover een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur in deelgemeente Feijenoord. “Het is belangrijk 100% zeker te weten of in Feijenoord sprake is van belangenverstrengeling of niet. De verhalen beginnen zich nu op te stapelen, samen met de verdachtmakingen. We kunnen onze ogen hier dan ook niet voor sluiten. Goed dat de deelraad dit nu ziet en de zaak onafhankelijk wil laten onderzoeken.”, aldus raadslid Setkin Sies.

Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt gaat de Rekenkamer niet alleen kijken naar de bestuurscultuur in Feijenoord maar ook naar de weerslag daarvan op de ambtenarij in Feijenoord. “In 2014 houden de deelgemeenten op te bestaan en komen deze ambtenaren onder de stedelijke koepel te werken. Het is van groot belang dat voor die tijd de angel uit het probleem is en we weten welke erfenis we ontvangen uit deelgemeente Feijenoord.”

Raadsenquête
Zoals afgelopen dagen te lezen was in diverse media, overweegt ChristenUnie-SGP Rotterdam een raadsenquête naar de schijn van belangenverstrengeling in Feijenoord. Sies: “Als het onderzoek van de Rekenkamer niet op alle vragen een antwoord geeft dan blijft een raadsenquête voor ons een reële optie. Voor nu steunen we de vraag naar een onafhankelijk Rekenkameronderzoek.”

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]