Vandaag wordt de begroting van 2022 besproken. Als ChristenUnie-SGP hebben we daarbij drie prioriteiten:

  • Een einde aan de gezinsboete voor jongeren

De ‘kostendelersnorm’ zorgt ervoor dat samenwonende volwassenen worden gekort op hun uitkering. Dit zorgt ervoor dat jonge mensen uit huis gezet worden door hun ouders en huiverig zijn om duurzame relaties aan te gaan. In de praktijk komt de ‘kostendelersnorm’ dus neer op een gezinsboete. Daarom wil de ChristenUnie-SGP dat deze gezinsboete voor jongeren van 21 t/m 27 jaar voor minimaal een half jaar niet toegepast wordt. Daarnaast vragen we de wethouder om bij de Rijksoverheid in te zetten op afschaffing van de kostendelersnorm.

  • Een menswaardige opvang van EU-migranten

EU-migranten hebben op dit moment geen recht op opvang bij dakloosheid. Dat leidt tot inhumane situaties in Rotterdam, waar tientallen mensen op straat slapen. Ook ervaren omwonenden overlast. Daarom zet onze fractie in op een menswaardige opvang, waarbij EU-migranten tijdelijk aanspraak kunnen maken op de opvang en er in nood meer opvangmogelijkheden zijn.

  • Laat statushouders logeren bij gastgezinnen samen met Takecarebnb 

Rotterdam heeft moeite om voldoende plek te bieden aan statushouders. Daarom wil de ChristenUnie-SGP ruimte geven aan gastvrije Rotterdammers om een logeerplek te bieden aan statushouders. We vragen de wethouder dan ook om met de stichting Takecarebnb in gesprek te gaan over het koppelen van statushouders en gastgezinnen.