Door ChristenUnie-SGP wordt Rotterdam een SDG-stad! 

Deze 24 en 25 september zijn de SDG’s Action Days. Er wordt vandaag extra aandacht gegeven aan de 17 Sustainable Development Goals, die we wereldwijd samen hebben afgesproken in 2015 om een eind te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en de aarde te beschermen. 

Ook in Rotterdam streven we het halen van deze doelen na, hier is de ChristenUnie-SGP heel erg blij mee, we zien graag dat we de wereld eerlijker en duurzamer maken met elkaar. Door initiatief van de ChristenUnie-SGP wordt er nu in de begroting en jaarstukken ook gerapporteerd op de voortgang en bijdragen van deze doelen.

We zien dat door economische denkers als Kate Raworth van Doughnut Economics, er een behoefte is om niet alleen op oude economische doelen als de groei van het bruto nationaal product (BNP) te rapporteren, maar ook op andere doelen die weergeven of die groei ook sociaal en duurzaam is. Voor de ChristenUnie-SGP Rotterdam is het ontzettend belangrijk dat economische groei niet ten koste komt van kwetsbare mensen of natuur. 

Door te rapporteren op de SDG’s laat de gemeente zien welke impact haar beleid heeft op wereldwijde afspraken op het gebied van onder andere klimaat, armoede, onderwijs, gezondheid, gelijkheid, duurzame economische groei, vrede en gerechtigheid. Rapporteren is essentieel om voortgang te blijven boeken op de Sustainable Development Goals.

Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam ook een voorbeeldrol voor haar inwoners en Rotterdamse bedrijven. We zouden dan ook graag zien dat niet alleen de gemeente Rotterdam haar impact meet op het gebied van de SDG’s maar dat ook Rotterdamse bedrijven transparant hierover rapporteren. Zo kunnen we op termijn de impact en bijdrage van de stad Rotterdam, als overheid, bedrijfsleven en Rotterdammer, meten op deze wereldwijde afspraken over we omgaan met mens, dier en natuur.