Beantwoording vragen rondom echtscheiding     

Jeanette Canterburg, 12 september 2021

 

Wie ben je? Wat voor werk doe je?

Mijn naam is Jeanette Canterburg. Ik ben werkzaam als systeemtherapeut binnen de Ambulante Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg voor volwassenen in Rotterdam. Ook heb ik ruim 15 jaar ervaring binnen de jeugd- en gezinshulpverlening opgedaan in gezinnen met diverse complexe problematiek.

Wat zijn jouw ervaringen met de gevolgen van echtscheiding?

Gedurende mijn jeugdjaren in Suriname heb ik meerdere verbroken relaties van mijn ouders meegemaakt. Een nare periode die nog steeds in mijn geheugen gegrift staat. Vaak waren de buren of familieleden beschikbaar om waar nodig steun te bieden en erger te voorkomen. Echtscheidingsproblematiek vind ik mede door eigen jeugd- en werkervaring een complex maatschappelijk vraagstuk. Het is een opluchting als ouders in slagen de echtscheiding in goed overleg te laten verlopen. Schrijnend zijn de gezinssituaties waarin de communicatie tussen partners dusdanig destructief is, waardoor gezinnen vastlopen in de overgangsfase van de echtscheiding.

In het Visiedocument Complexe scheidingen staat dat wanneer kinderen worden blootgesteld aan deze hevige strijd, zij daar schade van kunnen ondervinden. Een complexe scheiding betekent niet alleen directe schade voor de betrokken kinderen rondom de scheiding of geen contact meer met een ouder, maar werkt ook door op de lange termijn: kinderen die te maken hebben gehad met een complexe scheiding hebben over het algemeen een lager opleidingsniveau, minder welbevinden en doen vaker een beroep op steun vanuit de overheid.

Hierbij valt op te merken dat gezinnen een deel zijn van een groter systeem. Een echtscheiding raakt niet alleen de kinderen, maar bijvoorbeeld ook de ex-partners, familie, buren, vrienden, collega’s of scholen. Een echtscheiding kan niet altijd voorkomen worden, maar de samenleving heeft wel als taak de ouders te ondersteunen in hun ouderschap. Zorgdragen voor het welzijn van het kind betekent óók zorgdragen voor het welzijn van ouders.

Is er behoefte aan betere partnerrelatie- en gezinsondersteuning in Rotterdam? 

De situatie lijkt zorgelijk als ik in het Visiedocument lees dat in 2018 in Rotterdam ongeveer 500 ouders te maken hebben gehad met een echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap en er waren daarbij ongeveer 1.000 kinderen betrokken. Naar verwachting gaan jaarlijks ongeveer net zoveel partners met kinderen die samenwonen uit elkaar. Ervan uitgaande dat ongeveer 15 tot 20 procent van die ouders verwikkeld raken in hoogoplopende conflicten rondom de scheiding worden jaarlijks ongeveer 400 kinderen geconfronteerd met een complexe scheiding.[1] Je kan dus zeker stellen dat er behoefte is aan betere partnerrelatie- en gezinsondersteuning.

Is partnerrelatie- en gezinsondersteuning geen doekje voor het bloeden, terwijl andere problemen zoals armoede veel belangrijker zijn?

Het bieden van preventieve ondersteuning bij partnerrelatie- en gezinsproblemen staat niet los van aandachtspunten zoals inkomen, werk, opleiding, huisvesting, lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Wat kan de gemeente nog meer doen om mensen op het gebied van partnerrelatie en gezinnen beter in te ondersteunen?

Ik kan vanuit mijn ervaring als hulpverlener/therapeut tal van adviezen geven, maar ik laat graag de stem van de ouders horen. Ouderschap gaat niet alleen over opvoeden. Vaak hoor ik van ouders in stressvolle situaties: “Ik moet zoveel ballen in de lucht houden”. Ouders zijn dus niet alleen opvoeders, maar ook werknemer, student, mantelzorger, vriend(in), partner, etc.  Betrek daarom ouders bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van ondersteuning bij ouder- en opvoederschap, partnerrelatie en welzijn. Vraag ouders ook wat zij nodig hebben om hun welzijn te bevorderen. Wat mij betreft gaat ouderschap voor opvoederschap, omdat het van groot belang is dat ouders zich goed in hun vel voelen, zodat het opvoeden een groter kans van slagen heeft.

 

Bronnen

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/scheiden/Visiedocument-Complexe-Scheidingen.pdf

[1] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/scheiden/Visiedocument-Complexe-Scheidingen.pdf