Vandaag is het Dag van de Echtscheiding. Een treurige dag, zeker voor een stad als Rotterdam.

Rotterdam telt de meeste gezinnen met alleenstaande ouders. De gevolgen van gebroken relaties zijn overal voelbaar. En die werken door in de economische, lichamelijke en psychische omstandigheden van mensen. Zowel van de ouders als van de kinderen. Veel van de problemen in bijvoorbeeld jeugdzorg, maar ook in de maatschappelijke opvang, zijn te relateren aan problemen in de relationele sfeer.

Hoewel de gemeente geconfronteerd wordt met de gevolgen van echtscheiding (landelijk ooit berekend op een schadepost van 2,3 miljard euro) is er maar weinig hulp om te helpen bij echtscheiding en al helemaal weinig op het gebied van het voorkomen van echtscheiding. Terwijl veel mensen ook echt niet weten hoe ze kunnen werken aan een stabiele, duurzame relatie die heilzaam is voor zichzelf en hun kinderen.

Daarom heeft de Christenunie-SGP de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor betere ondersteuning aan ouders, zowel op het gebied van relatieondersteuning als op het gebied van het samen opvoeden. We hebben bij het begin van de coalitieperiode dit punt ook opgenomen als doel voor de komende jaren. Voor 2021 hebben we extra geld geregeld binnen de begroting om aan de slag te gaan met een loket voor gezins- en relatieondersteuning.

Binnenkort komt de gemeente naar buiten met resultaten van alle voorbereidingen en gaan we echt stappen maken om Rotterdammers beter te ondersteunen. Gezonde, duurzame relaties zijn een zegen voor de ouders én voor de kinderen