Rotterdam kent duizenden mantelzorgers. Mensen die veel opzij zetten om er voor hun naaste te kunnen zijn. Geen samenleving kan zonder deze mensen. Alle reden om ze steeds weer te ondersteunen, aan te moedigen en te bedanken.

Joyce kwam via-via in contact met de gemeenteraadsfractie van de Christenunie-SGP en vertelde het verhaal van haar neefje Sateesh, die al jaren mantelzorger is voor zijn moeder én zelf ook het nodige heeft meegemaakt. Er was maar één conclusie mogelijk. Die verdient een bloemetje! Dus ging Tjalling Vonk bij hem op bezoek.

Bij hem thuis vertelt Sateesh zijn verhaal. Zijn moeder kreeg een beroerte waardoor haar spraak en andere vermogens werden aangetast. Ze kon niet meer voor zichzelf zorgen en Sateesh nam een groot deel van de zorg voor zijn rekening. Hij verloor een aantal jaren geleden ook zijn broer. Dit allemaal heeft een heftig impact gehad op zijn leven. Zijn studie Bedrijfskundige Informatica leed er onder en hoewel hij alleen nog hoefde af te studeren lukte dat de afgelopen jaren niet meer. Toch is Sateesh vol goede moed. Hij is dankbaar voor het leven dat hem dingen leert die je op geen school en in geen studie leert. De school van het leven geeft hem waardevolle ervaringen.

Hij heeft goede voornemens om in september zijn afstudeerproject weer op te pakken en nu wél af te ronden. Zeker nu hij via de mantelfoon ook extra ondersteuning krijgt om WMO-zorg voor zijn moeder te organiseren.

Zoveel kracht en positiviteit verdienen inderdaad een bloemetje! We wensen Sateesh heel veel succes en geluk, samen met zijn moeder, bij alles wat hij nog gaat ondernemen in zijn leven.