Rotterdam sterker uit de crisis volgens ChristenUnie-SGP
• Niet maakbaar, wel dienstbaar
• Niet alleen, maar samen
• Aandacht voor vertraging, rust en bezinning

‘’ChristenUnie-SGP deelt de uitgangspunten van deze Voorjaarsnota. Geen lastenverzwaring voor de Rotterdammer maar investeren in de stad om sterker uit de crisis te komen. Maar wat is dan sterker?
Crisis leert dat de wereld, ons leven en onze stad, niet maakbaar zijn. En dus moet de overheid ook niet uitdragen dat ze de samenleving kan maken, maar dat ze de samenleving moet dienen.
Dienstbaar aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire, aan nieuwkomers in deze stad en aan kinderen en hun ouders die in armoede leven. Want je schaamt je toch kapot als we de mooiste gebouwen realiseren en torens tot in de wolken, terwijl ondertussen kinderen verdrinken in het moeras van de armoede.
De crisis leerde ons ook dat we het niet alleen kunnen. Samen komen we verder en wordt het beter. Zo zijn we blij dat we met een publiek-private samenwerking investeren in de schuldhulpverlening. En we als gemeente gaan kijken wat (kleine) VVE’s nodig hebben om samen hun woningen te kunnen verduurzamen.
Tot slot leerde de crisis ons ook de waarde van vertraging en rust. We zullen, om veerkrachtig en goed uit deze crisis te komen, vooral meer tijd, rust en bezinning in moeten bouwen in ons leven.
We gaan het laatste jaar in van deze coalitie. Met hernieuwde energie komen we sterker uit de crisis. En wij wensen daarbij het college veel succes en bovenal Gods onmisbare zegen.”