Delen van deelmobiliteit

Veel werkgevers bieden voor hun werknemers alleen de bekende mobiliteitsopties als een auto van de zaak, een NS-businesscard of als je dichtbij woont een fiets. Deelmobiliteit is zelden een mogelijkheid bij werkgevers, maar hoe fijn is het als werkgevers ook opties voor deelmobiliteit aanbieden?

Rotterdam heeft de afgelopen tijd stappen gezet op het gebruik en stimuleren van deelmobiliteit. Zo kun je in Rotterdam gebruikmaken van elektrische deelscooters, fietsen en inmiddels (kleine) auto’s. Deelmobiliteit draagt bij aan een vermindering van CO2 en fijnstof uitstoot in de stad. Daarnaast zorgt deelmobiliteit voor minder bezit en draagt het bij aan een vermindering van vervoersarmoede.

We zien echter ook de schaduwkant van deelmobiliteit, bijvoorbeeld de fietsen en scooters die midden op voetpaden geparkeerd staan en veel overlast kunnen veroorzaken. Er zijn daarom afspraken gemaakt over het aantal deelvervoerders én de hoeveelheid scooters en auto’s die aangeboden mogen worden in de stad. Deelvervoer aanbieders moeten mogelijkheden bieden om aan te geven waar overlast veroorzaakt wordt door scooters, fietsen of auto’s.

Veel grote Rotterdamse bedrijven hebben voor hun werknemers verschillende vormen van mobiliteit die gekozen kunnen worden, bijvoorbeeld de lease auto of de NS-businesscard. Rotterdammers baseren hun keuzes veelal op de mogelijkheden die geboden worden door de werkgever. Daarom pleiten we er voor dat werkgevers, deelvervoeraanbieders en de gemeente met elkaar in gesprek gaan om deelvervoer te stimuleren onder de werknemers. Wellicht dat dit tot een mooi convenant kan leiden in de toekomst.

Meer weten? Lees hier onze motie en hier meer over deelmobiliteit in Rotterdam. Heb jij goede suggesties of vragen? Neem dan contact met ons op!