Tel je zegeningen!

Als ChristenUnie-SGP zijn we overtuigd van de waarde en het belang van religieuze gemeenschappen in onze stad. Ze leveren een onmisbare bijdrage aan een leefbare stad. We zijn daarom enorm blij met het onlangs uitgevoerde onderzoek ‘Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam’. Dit onderzoek, wat beter bekend staat onder de naam ’Tel je zegeningen’, laat zien hoe waardevol het maatschappelijke werk van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties is. Afhankelijk van de rekenmethode bespaart het de Rotterdamse samenleving namelijk tussen de 200 en 365 miljoen euro op het gebied van armoede, eenzaamheid en zorg.

Tijdens de onderhandelingen over het coalitieakkoord is op initiatief van de ChristenUnie-SGP afgesproken dat er een herhaling zou komen van het in 2008 uitgevoerde onderzoek ‘Tel je zegeningen’. Dit herhaalonderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker instituut in samenwerking met Mara, SKIN Rotterdam, SPIOR, Samen 010 en het Convent van Kerken. Zij hebben de impact en sociale functie van de Rotterdamse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in kaart gebracht. Er is gekeken naar de motivatie van vrijwilligers bij deze organisaties en onderzocht wat de betekenis van dit vrijwilligerswerk is voor de sociale cohesie in de stad. Oftewel: Wat is de maatschappelijke meerwaarde van de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam? De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens een online bijeenkomst gepresenteerd en uitgereikt aan wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en informele zorg, CU-SGP) en afgelopen week tijdens de raadsvergadering besproken.

Cruciale rol

Op jaarbasis wijdt elke organisatie gemiddeld 27.000 uur aan maatschappelijke activiteiten. De waarde hiervan valt eigenlijk niet in geld uit te drukken. Toch is hier in het onderzoek wel een poging toe gedaan. Als de overheid dit werk van de levensbeschouwelijke organisaties zou moeten overnemen zou dit zo’n 195 tot 220 miljoen euro kosten. De marktwaarde hiervan ligt zelfs tussen de 330 en 365 miljoen euro. Het is mooi dat hiermee het werk van al deze organisaties op waarde wordt geschat. De belangrijkste activiteiten van kerken is gemeenschapsvorming zoals sociale activiteiten gericht op contact en ontmoeting. Dit versterkt de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de maatschappij en daarmee spelen ze een cruciale rol in de levens van veel Rotterdammers.

Waarderen én erkennen

Hoe mooi en veelzeggend de getallen ook mogen zijn. Het doel van het onderzoek was niet alleen om een cijfer te hangen aan het werk van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties. Het doel is niet alleen waarderen, maar ook erkennen. Slechts 18% van de organisaties voelt zich voldoende erkend door de overheid. En wat ons als ChristenUnie-SGP betreft moet dit getal omhoog. Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering de motie ‘Partners voor het leven’ ingediend om te zorgen dat er de komende jaren vanuit het college hard gewerkt gaat worden om de erkenning te vergroten. De overheid moet veel meer met de levensbeschouwelijke organisaties in gesprek om als gelijkwaardige partners te ontdekken hoe maatschappelijke problemen samen aangepakt kunnen worden. Deze motie is aangenomen en daarom moet het college nu aan de slag. We horen begin 2022 wat het college hieraan heeft gedaan en of de erkenning is toegenomen.

Doortellen

Het onderzoek is afgerond en de raadsbehandeling is geweest, dat betekent echter niet dat wij klaar zijn met onze zegeningen te tellen. We zijn erg blij met het onderzoek, maar cijfers zeggen niet alles. Daarom tellen wij komende periode nog even door en gaan we de komende periode de cijfers ook een gezicht geven. Wie zijn de mensen die al dit vrijwilligerswerk doen en waarom doen zij dit? Deze mensen zet de ChristenUnie-SGP graag in het zonnetje. In december is het eerste filmpje al op onze socialmedia-kanalen verschenen en de komende tijd zullen er nog meer verschijnen. Houd dus onze verschillende kanalen in de gaten en tel nog even met ons door. Wellicht heeft u zelf een idee over welke organisatie of welke persoon ook wel eens in het zonnetje gezet mag worden. Geef dit dan aan ons door via fractie@cusgprotterdam.nl. We horen het graag.

Links