Januari 2020, door burgerraadslid Gerben van Dijk

De blik was in aanloop naar de laatste raadsvergadering van 2020 gericht op Zuid. Natuurlijk omdat het bestemmingsplan Feyenoord City op de agenda stond, maar veel meer nog op Carnisse, de Vogelbuurt en om precies te zijn op de Fazantstraat. Want moest daar nu wel of niet gesloopt worden? De plannen hebben veel losgemaakt. Niet alleen bij de bewoners van de Fazantstraat. Heel Nederland weet inmiddels waar de Fazantstraat ligt.

Het College van B&W heeft in september 2020 de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ (verder Wvg) gevestigd op de Fazantstraat en een aantal aanliggende woningen. Dat wil zeggen dat ieder in het aangewezen gebied die zijn of haar woning wil verkopen, deze moet aanbieden aan de gemeente. Binnen 3 maanden na besluit van het college moet de raad een dergelijk besluit bekrachtigen om de Wvg langer in stand te houden. Het doel van het college was om het gebied in handen te krijgen om zo herstructurering te kunnen uitvoeren in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Concreet ging het om de sloop van ruim 200 woningen en samenvoegen van tientallen woningen. In december 2020 liep de periode van 3 maanden Wvg af. Aan de raad om het genomen besluit te bekrachtigen, te wijzigen of af te wijzen, daarbij de zienswijzen, bezwaren en inspraak van bewoners en eigenaren meewegend.

Lastig dilemma

Eerder dit jaar kopte een krant nog over Carnisse ‘De slechtste buurt van Rotterdam’. Dat mag zo zijn, maar de bewoners en eigenaren van de Fazantstraat hebben ons laten zien dat de straat veerkrachtiger is dan gedacht, dat de woningen meer kwaliteit hebben dan verwacht en dat de diversiteit qua woningen groter is dan je op basis van het eenvormige uiterlijk zou inschatten. Zoals wel vaker: echte schoonheid zit vanbinnen. Het was voor ons een lastig dilemma: de wens om de buurt te verbeteren door middel van betere huizen en de sloop van huizen die nog steeds een goede plek vormen voor huidige bewoners.

Niet minder woningen

Wat ons vanaf het begin een ongemakkelijk gevoel gaf was de ‘verdunning’ die met de plannen van het college gepaard zou gaan. Maar liefst 25% MINDER woningen zouden er terugkomen in de nieuwe opzet en dit is zeker niet het eerste project waarbij dit zou gebeuren. Al eerder hebben we tegen dit soort oplossingen geageerd. En met de huidige woningnood vinden we nog steeds dat je bij voorkeur moet verdichten. Dus als er gesloopt moet worden, MEER woningen terugbouwen. Samen met de recent verkregen wetenschap dat dit project vanwege stijgende vastgoedprijzen miljoenen meer zou gaan kosten tekende zich onze conclusie af: dit moeten we zo niet doen. Zo moeten we dit niet willen.

Wel samenvoegen waar mogelijk

De ontwikkeling van de buurt lijkt de plannen te hebben ingehaald. Tegelijk verdiend de buurt wel aandacht en kan het creëren van meer grotere woningen ook nieuw publiek aantrekken of bewoners die wat groters zoeken juist voor de wijk behouden. Daarom hebben we, samen met een groot deel van de raad, een amendement ingediend waarmee de sloop van de baan zou zijn. De Wvg wordt wel toegepast om waar mogelijk woningen te kunnen samenvoegen. Dat is vrijwillig en zonder dat het zwaard van sloop en onteigening boven de markt hangt.

Samen verder

In de toelichting op ons amendement hebben we bewoners en eigenaren een belangrijke stem gegeven. We zijn blij dat wethouder Kurvers deze handschoen wil oppakken en samen met de straat en de buurt wil onderzoeken hoe de woonomgeving verbeterd kan worden. Burgemeester Aboutaleb is al regelmatig in Carnisse om in gesprek te gaan met bewoners. Tenslotte enkele frasen uit een ode aan Carnisse van Harriet Duurvoort, columnist voor de Volkskrant en inwoner van Carnisse. Deze ode is een mooie onderstreping van de sociale cohesie die Carnisse kenmerkt:

…Maar toch is er geen woord van ­gelogen dat ik, net als andere buurtbewoners, mijn hart heb verloren aan deze plek … We zijn eindeloos divers. Komen uit alle uithoeken van de wereld en alle migratiegolven van de afgelopen vijftig jaar zijn vertegenwoordigd. Huurders en huiseigenaren. Van Leefbaar tot GroenLinks, van moslim tot evangelisch, katholiek, atheïst, boeddhist. Van kunstenaar en ambtenaar tot paprikaplukker, van bejaarde tot hangjongere. Van analfabeet tot de buuf die hoogleraar feministische filosofie is. … We zijn totaal verschillend. Problemen en tegenstellingen zat, en toch vechten mensen elkaar in de slechtste buurt van Rotterdam minder de tent uit dan op een gemiddelde dag op sociale media. We zijn opvallend eensgezind, willen gewoon dat het beter wordt. Nu Aboutaleb [die die middag op bezoek was, GD] zich ook sterk maakt voor verbetering, ben ik optimistisch over onze toekomst.

Links