Stel je voor: je vlucht uit de voormalige Sovjet-Unie en na aankomst in Nederland bestaat het land niet meer. Het nieuwe land erkent je niet als staatsburger omdat je tot een ongewenste minderheid behoort. Je kunt niet terug, maar kunt formeel in Nederland ook niet werken, naar school of reizen. ChristenUnie-SGP maakt zich sterk voor deze groep.

Levensveranderend

Samen met PvdA, Groenlinks en D66 hebben we een initiatiefnotitie ingediend met als titel: Van ‘Nationaliteit Onbekend’ naar ‘Staatloos’. Dat klinkt als ingewikkelde materie en dat is het ook, maar voor sommigen wel levensveranderend.

Stel je voor: je bent als vrouw alleen de oorlog in jouw land ontvlucht terwijl je zwanger bent. Eenmaal in Nederland word je kind geboren. Maar bij de aangifte kun je geen nationaliteit opgeven omdat in jouw land dat alleen via de vader kan. Het kind krijgt geen nationaliteit.

Uitweg

Zomaar een voorbeeld van iemand die wel ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) maar geen nationaliteit heeft. Hierdoor kan je niet reizen, je mag geen onderwijs volgen en niet werken. Kortom, je kan geen toekomst opbouwen. Niet in Nederland, niet in je land van herkomst, nergens. Alleen al in Rotterdam zijn ruim tweeduizend mensen in zo’n kwetsbare situatie. Toch is er een uitweg.

Naturalisatie

Technisch gezien is er een verschil tussen mensen die met ‘Nationaliteit Onbekend’ in de BRP staan en mensen die als ‘staatloos’ zijn geregistreerd. Die laatste groep kan na 3 jaar genaturaliseerd worden tot Nederlander. Met dat enorme perspectief is er dus een wereld van verschil tussen deze groepen.

Verschil

In Amsterdam kwam de ChristenUnie met het initiatief om de gemeente te bewegen meer mensen de status ‘Staatloos’ te geven. Dit initiatief is inmiddels met meerdere partijen overgenomen in Utrecht en nu dus ook in Rotterdam. We zijn blij dat wethouder Van Gils hier mee aan de slag gaat. Een technische, ambtelijke stap die een wereld van verschil kan maken in het leven van kwetsbare Rotterdammers.

Meer informatie: