Vandaag slaat de ChristenUnie-SGP samen met andere partijen de handen ineen. Omdat we het over iets zo ontzettend eens zijn: Racisme is giftig en discriminatie is onrecht.

Als politiek moeten we het goede voorbeeld geven. In hoe we hier met elkaar omgaan, hoe we over elkaar spreken.

Over dit onderwerp gaan we elkaar niet bestoken met moties maar zoeken we samen naar het goede voor de stad. Daarom dit gezamenlijke initiatief.

Door discriminatie raken te veel mensen vernederd, gefrustreerd en verbitterd. Gelijkwaardigheid daarentegen, geeft mensen vertrouwen en kracht. Door gelijkwaardigheid kan de samenleving haar volle potentieel vervullen.

Daarom moeten niet alleen institutionele barrières worden doorbroken, ook is het belangrijk dat we iets doen aan de vooroordelen tussen mensen van verschillende achtergronden en levensstijlen. Ontmoetingen zijn daarvoor cruciaal. Tussen mensen in wijken, op scholen en op de werkvloer. Dat is bepalend voor het overbruggen van verschillen en, uiteindelijk, echt gelijke kansen.

De initiatiefnota kent 2 pijlers:

  • Discriminatie voorkomen en bestrijden
  • Kansen vergroten ondanks discriminatie

In de praktische uitwerking denken we onder andere aan de organisatie van Discriminatiedialogen, gebruik van de Rotterdamse Gelijkwaardigheidschecklist en versterken van Platform 010 Inclusief. Verder willen we een Stadsmarinier Discriminatiebestrijding en uitbreiding van de praktijktesten met mystery guests. Daarnaast is op meerdere fronten betrokkenheid van ouders nodig om racisme en discriminatie te bestijden

Alle voorstellen zijn te vinden in de initiatiefnota die een gezamenlijk product is van DENK, VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP.

Hiermee geven we kaders en ideeën mee aan het college om de nota ‘Relax’ aan te vullen met een extra aanpak op racisme en discriminatie.

Links