Rotterdam zal helaas geen zonnepark in de Rijnhaven krijgen zoals wel was afgesproken in ‘het zomerakkoord’ van 2017. Het goede nieuws is dat hierdoor meer mogelijkheden komen voor het tegengaan van energiearmoede via het project Zon op Zuid.

In 2017 heeft de ChristenUnie-SGP ‘het zomerakkoord’ gesloten waardoor een aantal belangrijke thema’s uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd konden worden. Om duurzaamheid zichtbaar en beleefbaar te maken is toen geld vrij gemaakt om in de Rijnhaven een bijzonder zonnepark te bouwen.

Bedenkingen

Inmiddels zijn we drie jaar verder en zijn er mooie plannen voor de Rijnhaven. In deze plannen is helaas geen plaats voor het zonnepark. Bovendien hadden omwonenden ernstige bedenkingen tegen de komst ervan. De zoektocht naar alternatieve locaties heeft geen bevredigend resultaat gehad. Wat dan wel?

Energiearmoede voorkomen

Omdat het zonnepark er niet komt is gezocht naar een alternatief. ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat de energietransitie wordt versneld, (energie)armoede wordt voorkomen en dat er sprake is van een economische impuls voor Rotterdamse burgers en de werkgelegenheid. In het project Zon op Zuid worden deze doelen gekoppeld.

Lastenverlaging

Daarom is afgesproken dat onderzocht wordt hoe nieuwe energiecoöperaties ondersteund kunnen worden. En dan in het bijzonder energiecoöperaties die eraan bijdragen dat ook minder draagkrachtige Rotterdammers kunnen meedoen en zo een lastenverlaging krijgen op hun energierekening zonder dat daarbij de woonlasten omhoog gaan.

Via al bestaande initiatieven en in samenwerking met scholen, woningcorporaties en kerken op Zuid, zal er gekeken worden naar ruimte om zonneparken op daken aan te leggen. Zo gaan de energiecoöperaties bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie terwijl het tegelijkertijd de energiearmoede tegengaat die helaas te veel voorkomt in onze stad. We verliezen een zonnepark, maar we krijgen er duurzame energiecoöperaties voor terug.

Links: