Naast eten en drinken, een dak boven je hoofd en wifi is goed vervoer een essentiële randvoorwaarde voor het leven in de stad. In de gemeenteraad van 20 februari werd de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) besproken. Hiermee werkt Rotterdam aan een betere bereikbaarheid van een groeiende stad. ChristenUnie-SGP is blij met de inzet van de mobiliteitsaanpak met veel aandacht en ruimte voor de fiets en openbaar vervoer. Niet de auto  negeren, maar de ruimte ervoor in het centrum wel beperken. Op een drietal punten is ChristenUnie-SGP Rotterdam kritisch: we willen meer aandacht voor vervoersarmoede, doelgerichter experimenteren en oplossen van gevaarlijke verkeerssituaties, zoals de Zaagmolenstraat, de Nieuwe Binnenweg en het Kruisplein.

Vervoersarmoede

Wat ons betreft schiet de mobiliteitsaanpak tekort als het gaat over vervoersarmoede. Fractievoorzitter Tjalling Vonk deed op dit punt ervaring op tijdens zijn ’50-euro-challenge’. ‘Armoede maakt je wereld klein, je hebt gewoon geen geld om gebruik te maken van openbaar vervoer. Ik heb me suf gefietst in die week’.

‘Armoede maakt je wereld klein, je hebt gewoon geen geld om gebruik te maken van openbaar vervoer. Ik heb me suf gefietst in die week’.

Om deze reden hebben we samen met het CDA de motie ‘Strijd tegen vervoersarmoede’ ingediend waarin wordt opgeroepen om maatregelen te nemen om vervoersarmoede tegen te gaan. ChristenUnie-SGP gaat voor laagdrempelig bereikbaar openbaar vervoer, letterlijk en figuurlijk.

Succesvolle experimenten niet geruisloos laten verdwijnen

Het college steekt in op het doen van experimenten met het verkeer. Op deze manier kan laagdrempelig en snel gekeken worden of er genoeg draagvlak is voor nieuwe vormen van mobiliteit. Experimenteren is een prima middel, maar het kan niet zo zijn dat er geen gevolg wordt gegeven aan succesvolle experimenten. Bijvoorbeeld omdat ‘er geen budget’ meer voor is. Dat is bewoners blij maken met een dode mus.

Veilig mixen

De fiets moet een logische optie zijn en een goede vervanger voor de auto, vindt ChristenUnie-SGP Rotterdam. Een van de dingen die daarbij heel belangrijk is, is dat de fietsroutes veilig zijn. Uit de RMA blijkt dat de meest gevaarlijke straten voor fietsers vooral straten zijn waar veel verschillende vormen van mobiliteit bij elkaar komen. Vooral de combinatie van tram, auto en fietser leidt tot veel onveiligheid voor fietsers. Het gaat dan om straten zoals de Zaagmolenstraat, de Nieuwe Binnenweg en het Kruisplein.

De fiets moet een logische optie zijn en een goede vervanger voor de auto

Omdat we de veiligheid van fietsers en voetgangers ontzettend belangrijk vinden hebben we de motie ‘veilig mixen’ ingediend. In deze motie vroegen we het college een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door het autoverkeer te weren, het autoverkeer te halveren door maar één richting toe te staan of het ‘auto te gast’ principe toe te passen. Hoewel de motie medeondertekend was door Partij voor de Dieren, D66, CDA, PvdA en GroenLinks, heeft deze het helaas toch niet gehaald. Wat ons betreft een gemiste kans om de stad veiliger te maken.

Links: