Eind vorig jaar werd ChristenUnie-SGP Rotterdam attent gemaakt op een bijzondere situatie bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed. In de verkoopinformatie van een te koop staande school stond vermeld dat het gebouw na verkoop niet gebruikt zou mogen worden als religieuze voorziening.

Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP is ‘Ruimte om te geloven’. Met de genoemde bepaling leek aan die ruimte ernstig afbreuk te worden gedaan: Rotterdam wil aan iedereen verkopen, maar niet als je een religieuze instelling bent.

We hebben hierover samen met NIDA vragen gesteld. Nog voordat de schriftelijke beantwoording bij de gemeenteraad binnenkwam, verdween de bepaling van Funda. Dat was de eerste winst!

In de toelichting geeft het College van B&W aan dat de bepaling niet het gevolg is van beleid, maar om maatwerk te leveren per locatie verschillende uitsluitende bepalingen opgenomen worden:

‘In het kader van de zorgvuldigheid worden vaker bepaalde activiteiten in te verkopen objecten niet toegestaan. Bij andere te verkopen objecten worden bijvoorbeeld activiteiten als horeca, koffieshops, seksinrichtingen en autogarages op voorhand uitgesloten, omdat ze naar onze mening daar niet passend zijn.’

Tegelijk geeft het college aan dat de bepaling niet in lijn is met het actieprogramma ‘Relax, dit is Rotterdam’. Daarom heeft het college besloten deze bepaling hier te laten vervallen en deze ook bij toekomstige verkopen niet meer te zullen gebruiken.

ChristenUnie-SGP Rotterdam is blij dat de vragen tot dit resultaat hebben geleid. Zeker omdat juist overtollig gemeentelijk vastgoed soms zeer geschikt is voor kerken die op zoek zijn naar ruimte.

Meer informatie

VragenBeantwoording

Collegeprogramma: Relax, dit is Rotterdam