Voor de fractie van ChristenUnie-SGP is duurzaamheid een speerpunt. Deze tijd vraagt om grote en forse ingrepen, maar ook om kleine veranderingen dichtbij. Daarom dienen wij regelmatig een voorstel in om ook in het stadhuis bewuster om te gaan met het milieu, in het kader van: ‘verandering begint bij jezelf’.

Zo hebben we eerder een voorstel gedaan om papierverspilling op het stadhuis tegen te gaan. En in de laatste begrotingsbehandeling was er onze motie om te onderzoeken of we in het stadhuis en andere overheidsgebouwen over kunnen gaan op waterloze urinoirs. De uitkomsten werden deze week bekend en het voorstel blijkt een schot in de roos. Als we de huidige urinoirs van de gemeente (231 in totaal) gaan vervangen door waterloze urinoirs besparen we 400 ton CO2 uitstoot per jaar. Dat staat gelijk aan 3200 retourvluchten Amsterdam – Londen! En de besparing op water dekt de kosten voor aanschaf, onderhoud en schoonmaak van de toiletten. Het college heeft dan ook besloten om stukje bij beetje alle urinoirs te gaan vervangen. Zo dragen we – ook met ons gezeik – toch weer mooi bij aan de verduurzaming van de aarde. Niet omdat de aarde maakbaar is, maar omdat ze kwetsbaar is.

Links: