Voor velen en ook voor ChristenUnie-SGP was de uitspraak van de rechter van afgelopen vrijdag over de Tweebosbuurt een verrassing. In september concludeerde een andere rechter van hetzelfde kantongerecht nog dat Vestia in haar recht stond om de huur op te zeggen. Nu heeft een andere rechter in een vergelijkbare zaak geoordeeld dat Vestia onvoldoende duidelijk gemaakt heeft waarom de huur moet worden opgezegd. Tevens stelt de rechter dat de bewoners voor voldongen feiten zijn gesteld en onvoldoende inspraak gehad hebben. Op basis van deze uitspraak mogen de 17 huishoudens die in deze zaak partij zijn, in hun woning blijven wonen.

Een bijzondere situatie in een wijk die grotendeels al verlaten is door de oorspronkelijke bewoners en waarvan een deel van de woningen dichtgespijkerd is. Vestia gaat de sloop gaan uitstellen zo is inmiddels duidelijk geworden. In een halflege wijk zal dat leiden tot sociale onveiligheid en in het ergste geval wordt de Tweebosbuurt een spookwijk waar nauwelijks nog iemand durft te komen. Maar meer nog maakt ChristenUnie-SGP zich zorgen over de voortdurende onzekerheid voor bewoners. ‘We roepen de bewoners, Vestia en het college dan ook op om die niet te laten voortbestaan. De suggestie van de PvdA om partijen onder leiding van een bemiddelaar aan de slag te gaan en samen te werken aan een oplossing spreekt ons dan ook zeer aan.’ zegt fractievoorzitter Tjalling Vonk.

Ook over een eventueel hoger beroep is hij duidelijk: ‘Met deze twee rechterlijke uitspraken die haaks op elkaar staan is een vorm van rechtsonduidelijkheid ontstaan. De bewoners die niet in het gelijk zijn gesteld moeten hun woningen verlaten, terwijl andere mogen blijven wonen. Wat ons betreft zou het goed zijn als een hogere rechter zich hierover uitspreekt en klip en klaar duidelijkheid verschaft.’

De uitspraak van de tweede rechter is voor ChristenUnie-SGP overigens geen reden om het hele plan terug te verwijzen naar te tekentafel. Dat zal ook moeilijk kunnen want ruim 400 bewoners hebben in relatief korte tijd andere woonruimte gevonden, waarvan een groot deel op Zuid of in Rotterdam. Opnieuw fractievoorzitter Vonk: ‘Dat sterkt ons dat het beleid om wijken meer in balans te brengen en zo mogelijkheden te bieden voor sociale stijgers om in de stad te kunnen blijven wonen een goed beleid is. Maar met de uitspraak van de rechter is in de Tweebosbuurt ook een nieuwe werkelijkheid ontstaan die hoe dan ook invloed heeft op de plannen. Laten we hopen dat de bewoners en Vestia samen tot iets goeds komen’.