Helaas is het ondanks de inspanningen van ChristenUnie-SGP niet gelukt om de gemeenteraad mee te krijgen om de vier karakteristieke flats van Oost-Sidelinge te behouden. Zelfs een motie die ruimte bood om twee van de vier monumentale flats te slopen haalde het niet.

‘Teleurstellend dat het gemeentebestuur zich niet hard wil maken voor zulk belangrijk erfgoed uit de wederopbouw periode maar haar oren laat hangen naar de wensen van de woningcorporatie. De unieke kwaliteiten wordt breed erkend, maar de businesscase van de corporatie is leidend gebleken.’ aldus burgerraadslid Gerben van Dijk.

Ruim baan voor hergebruik
Gelukkig haalde de motie om maximaal in te zetten op hergebruik van de elementen, systemen en principes van de flats aan Oost-Sidelinge het ruimschoots. Burgerraadslid Gerben van Dijk ‘De flats zijn eigenlijk soort Lego-huizen en als je die netjes uit elkaar haalt, kan je er weer wat anders van maken.’ Aan eigenaar Woonstad om de ambities die ze zelf op dit punt geformuleerd hadden ook waar te maken en er werkelijk een iconisch project van te maken. Opnieuw Van Dijk: ‘We zullen dit proces nauwlettend volgen. Gelukkig kan er pas gedemonteerd worden als er een goed plan ligt.’ Verder is de fractie we nog in afwachting van het oordeel van de Raad voor Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam. We hopen op een positief oordeel en de erkenning dat dit Echt Rotterdams Erfgoed is.

Haagse hulp
Het kabinet heeft deze periode 325 miljoen euro beschikbaar voor cultureel erfgoed. Het grootste deel van dat geld gaat naar kloosters, kerken en kastelen. Wat betreft ChristenUnie-SGP Rotterdam zou het goed zijn als ook sociale woningbouw in beeld komt bij de minister. ‘Samen met de middelen die als impuls voor de woningmarkt beschikbaar komen, zou het toch mogelijk moeten zijn om zulk zeldzaam erfgoed te behouden en toekomstbestendig te renoveren?’ zo vraagt Van Dijk zich af. ‘Sociale woningbouw maakt net zo goed deel uit van onze geschiedenis als kerken en kastelen’.