De kracht van Rotterdam wordt niet zichtbaar in iconische gebouwen maar in de manier waarop we omgaan met de meest kwetsbaren. Daarom zijn we blij met een stevig plan van aanpak om kwetsbare Rotterdammers beter te ondersteunen, op te vangen en te begeleiden.

Onze reactie op dit plan bestaat uit 3 punten:

  • De ChristenUnie-SGP van Rotterdam wil dat op termijn de nachtopvang verdwijnt. Het huidige college is bezig met een doorontwikkeling van de nachtopvang waarbij de kwaliteit verbetert, bijvoorbeeld door meer privacy. Dat is een goede zaak maar niet genoeg. We moeten mensen ook een plek bieden die niet alleen voor de nacht maar 24 uur per dag rust en bescherming biedt.
  • Opvang is geen gunst maar een fundamenteel recht op een eigen woonplek. Als we dus bezig zijn met bouwen, bouwen, bouwen, dan moeten we daarbij ook de wensen voor kwetsbare Rotterdammers meenemen. Die ligt niet alleen bij goedkope zelfstandige woningen, maar ook in zogenaamde tussenvoorzieningen: plekken waar zelfstandig gewoond kan worden met gemeenschappelijke voorzieningen en begeleiding.
  • We willen geen exclusieve stad zijn maar een inclusieve stad. Mensen, ook met een psychische beperking, mogen gewoon in de wijk wonen. Natuurlijk is leefbaarheid en veiligheid van belang. Maar dat mag nooit leiden tot op voorhand uitsluiten van mensen met wat voor beperking dan ook. We betreuren de motie die door de Rotterdamse gemeenteraad is aangenomen om een quotum in te stellen voor mensen met een beperking. Een verkeerd signaal. Wel roepen we de organisaties op die mensen met een beperking begeleiden om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige en leefbare buurt. En we zijn er trots op dat dat op zoveel plekken in de stad ook iedere dag wordt waargemaakt.

Onze oproep is dat de manier waarop we met de meest kwetsbare Rotterdammers omgaan wordt bepaald door de vraag hoe we willen dat er met ons wordt omgegaan als we in onze kwetsbaarheid hulp nodig hebben. We zijn tenslotte allemaal kwetsbaar.