Afgelopen week lazen we het positieve nieuws dat de Gemeente Rotterdam nog voor de Kerst het jeugdtegoed zal verhogen met 100 euro. Dat is goed nieuws! Toch zijn we nog niet helemaal tevreden. Een andere kwetsbare groep in dit kader, namelijk jongeren van 18-23 jaar, is nog niet in beeld. 

Stabiele gezinnen zijn onmisbaar voor een gezondere stad en een gezondere toekomst. Tegelijk staan gezinnen aan alle kanten onder druk en worden geconfronteerd met hogere kosten. Logisch dus dat bij de bestrijding van armoede we juist extra inzet willen voor deze groep.

Uit onderzoek van NIBUD onder Rotterdamse minima bleek echter dat juist de groep gezinnen met oudere kinderen het slechtst af is van alle groepen met minimum inkomen. Voor ons reden om de wethouder te vragen om met maatregelen te komen om deze groep extra steun te geven. Wethouder Grauss heeft hieraan gehoor gegeven en heeft het jeugdtegoed verhoogd waardoor deze gezinnen nog voor de kerst een maandelijks extraatje krijgen dat kan helpen om de kinderen beter te helpen een plek in deze samenleving te vinden.

maar een andere groep waarvan we weten dat ze kwetsbaar zijn is nog niet in beeld: de jongeren.

Toch waren we nog niet helemaal tevreden. Weliswaar hebben we nu deze gezinnen kunnen helpen maar een andere groep waarvan we weten dat ze kwetsbaar zijn is nog niet in beeld: de jongeren. Vreemd genoeg zat deze groep jongeren van 18 t/m 23 niet als aparte groep in het NIBUD-onderzoek. We hebben nu gevraagd om dat alsnog te doen en hopelijk kunnen we dan medio volgend jaar kijken of er ook voor deze groep meer gedaan kan worden. Met onze motie die breed is aangenomen gaat wethouder Grauss hiermee aan de slag. Wordt vervolgd dus!

Investeren in gezinnen en jongeren is investeren in een hoopvolle toekomst.