Deze week kwam het nieuws naar buiten dat er een koper is voor Eneco. Dat is goed nieuws voor Rotterdam. Als aandeelhouder krijgen we een fors bedrag bijgeschreven op de gemeentelijke bankrekening en dat kunnen we goed gebruiken. Als er geld binnenkomt is altijd de eerste vraag: hoe gaan we hier op een goede manier mee om?

Voor de ChristenUnie-SGP Rotterdam zijn de volgende punten daarbij van belang:

Vanaf het begin hebben we erop gewezen dat we niet alleen geld zullen ontvangen bij verkoop, maar dat er ook inkomsten wegvallen, namelijk het jaarlijkse dividend. Dit zal dus opgevangen moeten worden. Bij het besluit om tot een verkoop van Eneco over te gaan hebben wij hiervoor ook al een motie ingediend die is aangenomen en nu moet worden afgedaan.

  • De gemeentelijke financiën moeten meer op orde komen. Ons weerstandsvermogen, de buffer om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen, moet beter. Zeker nu er mogelijk een groot risico dreigt rondom het Warmtebedrijf, wat ons mogelijk veel geld gaat kosten.
  • We willen dat er een Rotterdams Energietransitiefonds komt om de energietransitie te financieren.
  • Daarnaast willen we met het geld uit de verkoop van Eneco verder investeren in Rotterdam. Maar dan wel op een duurzame manier. We willen dit geld dus niet opmaken aan activiteiten en programma’s die voor de korte termijn leuk zijn, maar Rotterdam niet voor de lange verder helpen. Dit kan liggen op het gebied van zorg & welzijn, woningbouw, mobiliteit etc. Van belang is dat de gemeente goed luistert naar de behoeften van organisaties en burgers. We vinden het belangrijk dat zij ook een stem hebben in de besteding van deze middelen.

Naast bovenstaande punten vinden we het ook belangrijk dat de nieuwe eigenaren ervoor zorgen dat de werkgelegenheid minimaal gelijk blijft. Zowel bij Eneco, maar ook bij de samenwerkende bedrijven in onze regio. Als laatste punt vinden we het vanzelfsprekend van groot belang dat Eneco een duurzame koers blijft varen onder de nieuwe eigenaren.

Een zak geld ontvangen is niet zo moeilijk. Het is nu van belang dat we dit geld wijs zullen beheren en investeren.