De ChristenUnie-SGP Rotterdam heeft afgelopen week schriftelijke vragen ingediend met betrekking tot een schoolgebouw dat te koop staat. Het gebouw, dat op de website Funda in opdracht van de gemeente Rotterdam te koop staat, zou volgens de makelaar uitdrukkelijk niet gebruikt mogen worden voor religieuze doeleinden.

De ChristenUnie-SGP Rotterdam werd geattendeerd op een schoolgebouw aan de Zwederstraat 16 dat te koop staat op Funda. Als opdrachtgever voor de verkoop wordt gemeente Rotterdam genoemd. ChristenUnie-SGP Rotterdam werd onaangenaam verrast door een bijzondere passage in de tekst van de makelaar. Het gaat om de volgende passage:

Ruimte om te geloven of discriminatie?
ChristenUnie-SGP Rotterdam is erg geschrokken van de geelgearceerde passage in de verkooptekst. Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP is ‘Ruimte om te geloven’. “Met deze bepaling lijkt aan die ruimte ernstig afbreuk te worden gedaan. Rotterdam wil aan iedereen verkopen, maar niet als je een religieuze instelling bent. Dit riekt naar discriminatie en is wat ons betreft volledig in strijd met Relax Rotterdam.”

Schriftelijke vragen
ChristenUnie-SGP heeft naar aanleiding van deze informatie schriftelijke vragen ingediend waarin het college om uitleg wordt gevraagd. ChristenUnie-SGP wil onder andere te weten welk beleid ten grondslag ligt aan deze bepaling, of deze bepaling vaker wordt toegepast en of de bepaling ook geldt voor opvolgende kopers. Daarnaast verzoekt ChristenUnie-SGP het college om de bepaling per direct te laten schrappen uit de verkoopvoorwaarden van het desbetreffende gebouw en, mocht de bepaling vaker zijn toegepast, om deze te herroepen.