In de raad van 27 juni 2019 werd de grondstoffennota ‘Grondstof tot nadenken’ besproken. In deze nota wordt het belang van circulariteit benadrukt, en de mogelijkheid om afval een tweede leven te geven. Tijdens het debat hebben we onze complimenten geuit om het pad van de afvalstoffennota te verlaten en te spreken over grondstoffen. Ook zijn we blij met de ambities en de maatregelen die erin verwoord staan.

Aarzeling
Op een punt hebben we wel geaarzeld. De grondstoffennota begint in de keuken van alle Rotterdammers en routines die we vasthouden of aanpassen. Daar zit nu net het punt. Steeds meer Rotterdammers hebben routine ontwikkeld om plastic te scheiden en soms daar niet alleen hun gedrag maar ook hun keuken op aangepast. En nu hoeft het niet meer. De zorgvuldig gekweekte bewustwording kan in een keer bij het grofvuil. ’t Plastic mag gewoon in de container. Van Plastic Hero naar Zero. Zo is je grijze afvalcontainer – in gebieden waar huisvuil aan de straat wordt opgehaald – al snel te klein.

Passend afscheid ‘Plastic Heroes’
Gekweekte bewustwording kan je niet zomaar hergebruiken. Wat we wel kunnen doen is de Rotterdammer die in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan scheiding van plastic bedanken voor hun inzet. Ze verdienen wat ons betreft een gouden handdruk. Samen met hen hebben we een mooie start gemaakt. Dankzij techniek en innovatie kunnen we het nu nog beter doen en wordt het leven er in de keuken er weer een stukje eenvoudiger op. Om dit moment te markeren is onze motie aangenomen die ervoor zal zorgen dat mensen op een dag niet verdwaasd door de stad hoeven te dolen op zoek naar een plasticcontainer.

Urban Mining
Tijdens het debat hebben we ook samen met GroenLinks een motie ingediend die bewustwording vroeg voor de bouwstoffen die er vrij komen in de bouwsector. Ook hier is nog veel ruimte voor het opnieuw gebruiken van materialen. Dit fenomeen noemen we ook wel Urban Mining.

Lees hier de grondstoffennota terug.