Grondstoffennota: afscheid van Plastic Heroes

2 juli 2019

In de raad van 27 juni 2019 werd de grondstoffennota ‘Grondstof tot nadenken’ besproken. In deze nota wordt het belang van circulariteit benadrukt, en de mogelijkheid om afval een tweede leven te geven. Tijdens het debat hebben we onze complimenten geuit om het pad van de afvalstoffennota te verlaten en te spreken over grondstoffen. Ook zijn we blij met de ambities en de maatregelen die erin verwoord staan.