Pleidooi tegen verruiming van de Rotterdamse winkeltijden

Als het aan een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad ligt, mogen de winkels in de hele stad altijd open zijn. ChristenUnie-SGP vindt dit een onzalig plan waar zowel ondernemers als bewoners niet mee gediend zijn. Als dit voorstel wordt aangenomen nemen we voor eens en voor altijd afscheid van wat nog over was van een collectief rustmoment.

Veel Rotterdamse ondernemers ondernemen met plezier in Rotterdam en werken hard voor hun klanten. Dat willen ze ook in de toekomst graag blijven doen. De nu voorgestelde verruiming van de winkeltijden helpt daar niet bij. Vooral de kleine ondernemers zullen de dupe worden van dit plan en omwonenden van winkels verliezen het laatste dagdeel rust dat ze tot nu toe nog hadden.

Daarom ons pleidooi tegen verruiming van de Rotterdamse winkeltijden.

  1. Laat het laatste collectieve rustmoment niet verdwijnen

Ondernemers hebben nu al voor vele dagdelen in de week de individuele keuze om onze winkel te sluiten of open te stellen. De individuele keuze om te sluiten leidt nu voor al deze dagdelen direct tot een mogelijke omzetderving. Een lastige afweging. Voor één dagdeel per week is deze lastige afweging er nu niet vanwege de collectief geborgde rust.

  1. Laat kleine ondernemers niet nog langer werken voor dezelfde omzet

Onze consument kan zijn euro maar één keer uitgeven. Door het verruimen van de winkeltijden zal daarom onze netto omzet per gewerkt uur dalen. Bovendien is het voor kleine ondernemers lastiger dan voor grootwinkelbedrijven om op te schalen in personele bezetting om winkels langer op te stellen.

  1. Zet de diversiteit van het winkelaanbod niet verder onder druk

Wij verwachten dat de diversiteit van het winkelaanbod vanuit lokale kleine ondernemers, naast de concurrentie van webwinkels en grote ondernemingen, verder onder druk komt te staan door verruiming van de winkeltijden verordening. Steeds meer winkeliers zullen onder toenemende druk de handdoek in de ring gooien.

  1. Geef verhuurders geen extra middel in handen om ruimere openingstijden af te dwingen.

De kans is groot dat verhuurders van winkelruimte de ruimere openingstijden zullen opleggen als verplichting in (nieuwe) huurcontracten. Het bieden van meer van meer vrijheid kan zo uitmonden in een (verkapte) verplichting om altijd open te zijn op de door de verhuurder en/of klanten gewenste tijden. Dat is geen vrijheid, dat is dwang. Wat de ChristenUnie-SGP betreft, mag geen winkelier in Rotterdam verplicht worden om open te gaan op zondag of een willekeurige andere dag van de week.

  1. Belast het milieu niet onnodig met ruimere openingstijden

Het verruimen van de winkeltijden brengt de nodige extra CO2 uitstoot met zich mee. Zo zou de afschaffing van de koopzondag in heel Nederland zo’n 1,0 Megaton CO2 besparen.[1] Het niet verruimen van de winkeltijdenverordening zal bijdragen aan de CO2- besparingsopgave van Rotterdam.

  1. Gun bewoners van winkelgebieden hun rustmoment

Bewoners in en rond de winkelgebieden in Rotterdam hebben vrijwel altijd te maken met winkelend publiek. Een moment van collectieve rust in de straat draagt bij aan het (woon)plezier van de bewoners van winkelgebieden. Juist het draagvlak van bewoners is belangrijk.

De ChristenUnie-SGP roept dan ook op om niet in te stemmen met de verruiming van de Rotterdamse winkeltijden. Want als we echt voor een duurzame, levendige en diverse winkelstraten willen kiezen, moeten we echt beter op de winkels – en de winkeliers – passen.

Is dit manifest uit je hart gegrepen? Laat ons op social media weten dat je ons steunt!

Klik hier voor ons Facebook-bericht of onze Tweet.

[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2268714-van-130-naar-120-is-effectief-maar-zet-liever-een-kookwekker-in-je-douche.html