Eind mei bereikte ons het bericht dat Historische Scheepswerf Koningspoort zou gaan sluiten vanwege achterstallig onderhoud en problemen met de financiering. Afgelopen tijd hebben we ons samen met andere fracties en partijen ingezet om te voorkomen dat het hek van deze mooie plek in de stad definitief op slot gaat. Vandaag is er goed nieuws van wethouders Kasmi en Kurvers. Samen zorgen ze voor benodigde middelen om de scheepswerf open te houden, noodzakelijk veiligheidsonderhoud te doen en een bijdrage in het maken van een plan voor een duurzame toekomst.

Historische schepen
In de havens rondom scheepswerf De Koningspoort liggen meer dan 150 historische schepen. Het is de grootste collectie van historische binnenvaartuigen in Nederland. Dit varend erfgoed is in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid van een scheepshelling om werkzaamheden te kunnen verrichten. Om de vaartuigen verzekerd te houden is regelmatige inspectie en onderhoud noodzakelijk. Andere hellingen voor dit type schepen bevinden zich niet in de directe nabijheid. Sluiting van scheepswerf de Koningpoort vormt hiermee een risico op vertrek van een deel van de vloot. ChristenUnie-SGP ziet de Koningspoort dan ook als onmisbaar instrumentarium voor het behoud van de historische schepen voor Rotterdam.

Educatieve en toeristische functie
Tegelijk heeft de werf een functie als locatie voor de uitoefening van oude ambachten en een leer-werkplek voor vakmensen. Het is een plek waar educatie over de historische verbinding tussen Rotterdam, het water en de scheepvaart vorm krijgt. “Een kans voor het toerisme van Rotterdam, en vreselijk jammer als dit had moeten sluiten”, aldus Gerben van Dijk, burgerraadslid van de ChristenUnie-SGP Rotterdam, “Toen we hoorden dat deze werf dreigde te sluiten hebben we gelijk aan de bel getrokken. We zijn benieuwd of en hoe de Koningspoort behouden kan worden en wat voor het college duurzame ingrediënten voor behoud zijn”.

Petitie
Dat ChristenUnie-SGP hierin niet alleen staat blijkt wel uit de grote steun voor de petitie. Ruim 4500 handtekeningen werden vanmorgen overhandigd aan wethouder Kasmi. Ook was er brede steun vanuit de gemeenteraad, die ook duidelijk liet blijken dat ze dit historische stukje Rotterdam niet op slot wil laten gaan.