Niet hoger of lager: iedereen telt mee!

1 februari 2019

In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2019 heeft de CU-SGP Rotterdam een motie ingediend om de termen ‘laag- en hoogopgeleid’ waar mogelijk te vermijden in de officiële documenten van de gemeente. Ook wordt het college opgedragen een lijst met alternatieven op te stellen en met het onderwijswerkveld in gesprek te gaan om hierin het voorbeeld van de gemeente te volgen. De motie is met 25 stemmen voor aangenomen.