De ChristenUnie-SGP heeft samen met VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ gesloten. Daarnaast levert de partij, in de persoon van Michiel Grauss, de kandidaat-wethouder voor de portefeuilles Armoedebestrijding, Schuldenaanpak & Informele Zorg. Fractievoorzitter Tjalling Vonk: “Voor ons is dit een unieke gebeurtenis. Het is de eerste keer dat de ChristenUnie-SGP vanaf de start van de coalitie meebestuurt en een wethouder levert. We gaan vanuit deze positie constructief en positief aan de slag om Rotterdam en iedere Rotterdammer te dienen. Als stad staan we voor grote uitdagingen en die gaan we met elkaar vol frisse energie oppakken.”

“Het is de eerste keer dat de ChristenUnie-SGP vanaf de start van de coalitie meebestuurt en een wethouder levert. We gaan vanuit deze positie constructief en positief aan de slag om Rotterdam en iedere Rotterdammer te dienen.”

Een zespartijencoalitie lag in eerste instantie niet direct voor de hand en maakte het onderhandelen soms ingewikkeld. Vonk: “Het was moeilijk om compromissen te sluiten, toch ben ik er sterk van overtuigd dat onze deelname aan de onderhandelingen ertoe doet. In dit akkoord zie ik een goede balans tussen enerzijds een sterke arm en anderzijds de zachte hand. Beide zijn nodig in onze stad. Daarnaast gaat onze kandidaat-wethouder met de portefeuilles Armoedebestrijding, Schuldenaanpak & Informele Zorg met belangrijke én ons goed passende thema’s aan de slag. Op deze manier kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de stad!

Oog voor het kwetsbare
In het akkoord is extra aandacht voor kwetsbare Rotterdammers. Zo wordt het eerder door de ChristenUnie-SGP gesloten Zomerakkoord voortgezet. Dit betekent onder andere structureel extra geld voor kinderen in armoede en door middel van het Deltaplan Schulden betere en snellere hulp voor Rotterdammers met schulden. Vonk: “Een groot deel van de Rotterdammers leeft in armoede en schulden. Dat levert veel stress en schrijnende situaties op. Met dit akkoord gaan we nog meer doen om die kwetsbare Rotterdammers te bereiken. Dat doen we onder andere door een intensieve schuldenaanpak voor gezinnen die met schulden worstelen.”

Verder gaat Rotterdam investeren in een betere slaapplek voor wie geen dak boven z’n hoofd heeft. Hiervoor worden miljoenen euro’s extra uitgetrokken in de komende periode. Ook blijft het aanpakken van mensenhandel een prioriteit en worden uitstapprogramma’s voor prostituees blijvend gefinancierd. Vonk: “De overheid doet hier wat ze moet doen; bescherming en hulp bieden aan wie kwetsbaar is.

Investeren in de kracht van Rotterdam
Naast oog voor het kwetsbare is er in het coalitieakkoord aandacht voor de kracht van Rotterdam. Dat is de Rotterdamse samenleving, waar het werk van vrijwilligers, mantelzorgers, kerken en andere religieuze en maatschappelijke organisaties onmisbaar is. Zo komt er betere ondersteuning voor vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen met aandacht voor voldoende mogelijkheden om op adem te komen. Ook komt er een vervolgonderzoek op het eerdere rapport ‘Tel uw zegeningen’ naar de maatschappelijke meerwaarde van kerken en religieuze organisaties. Vonk: “Dit onderzoek is een expliciete erkenning voor het vele maatschappelijke werk dat verzet wordt door kerken en andere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in onze stad.

Naast oog voor het kwetsbare is er in het coalitieakkoord aandacht voor de kracht van Rotterdam. Dat is de Rotterdamse samenleving, waar het werk van vrijwilligers, mantelzorgers, kerken en andere religieuze en maatschappelijke organisaties onmisbaar is.

Een andere belangrijke kracht van Rotterdam zijn de gezinnen. Om gezinnen te versterken komt er via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) relatie- en opvoedondersteuning beschikbaar. Op deze wijze wordt preventief ingezet op het voorkomen van relatieproblemen, die vaak grote gevolgen kunnen hebben voor kinderen.

Werken aan stad van de toekomst
Vonk: “Zorgvuldig omgaan met de schepping, dat is goed rentmeesterschap. Daarom zetten we met dit akkoord belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid.” Dit betekent concreet dat er in de komende periode 10.000 Rotterdamse huizen van het gas afgaan en nog eens 15.000 woningen worden verduurzaamd. Ook worden Rotterdammers die met hun straat duurzame energie willen opwekken via bijvoorbeeld een energiecoöperatie beter ondersteund door de gemeente. En wie wil meehelpen aan het tegengaan van wateroverlast, krijgt steun vanuit het initiatief ‘minder tegels, meer groen!’

Er lopen diverse breuklijnen door de Rotterdamse politiek en samenleving. De ChristenUnie-SGP heeft in de verkiezingscampagne het belang van verbinding benadrukt. Vonk: “Samenleven doe je niet alleen, maar met elkaar. Vanuit onze christelijke identiteit willen we een bijdrage leveren aan het openbaar bestuur van Rotterdam. Dat kunnen we niet vanzelf, maar doen we in afhankelijkheid van God. Daarom roepen we iedereen op om voor onze stad, haar inwoners en bestuurders te bidden.”

Lees hier wat we de komende vier jaar gaan doen.