Behoud kerkgebouwen als bakens voor de stad

12 maart 2018

Richt een stadslandschap- of kerkenfonds op en erken karakteristieke Rotterdamse kerkgebouwen als ‘bakens voor de stad’. Ook als ze geen monument zijn. Dat stelt de ChristenUnie-SGP in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Herbestemmingsdeskundige en kandidaat-raadslid (nr.4) Gerben van Dijk: “Karakteristieke kerkgebouwen maken deel uit van de identiteit van Rotterdam. Tegelijk is het voor een toenemend aantal geloofsgemeenschappen lastig om hun gebouwen te onderhoudenWij willen van het stadsbestuur een kerkenvisie, die ervoor zorgt dat beeldbepalende kerkgebouwen behouden blijven voor stad. Nog een drama als de sloop van de prachtige Koninginnekerk moeten we absoluut voorkomen.”