Dreiging Kinderbescherming richting thuisonderwijs-ouders van tafel

7 december 2017

De directe dreiging van een melding bij de Kinderbescherming richting de thuisonderwijs- ouders is van tafel. Daarnaast komt er overleg tussen de ouders en de gemeente Rotterdam. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het commissiedebat over thuisonderwijs, waarin de ChristenUnie-SGP een belangrijke rol vervulde. Het strenge gemeentelijke beleid richting het thuisonderwijs leidde eerder tot onderlinge verwijdering. Fractievoorzitter Setkin Sies speelde een belangrijke verbindende rol bij het tot stand komen van het overleg: “Ik ben dankbaar dat er een basis is voor overleg. Dat lag niet in de lijn der verwachting. Zowel de gemeente als de ouders laten hier zien van goede wil te zijn.