De ChristenUnie-SGP heeft een ‘zomerakkoord’ gesloten met coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA waarmee de coalitie weer kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Grootste consequentie van het akkoord is een miljoenenimpuls in het armoedebeleid. Zo komt er extra geld voor kinderen in armoede, voor AOW-ers en alle huishoudens tot 130% van het bestaansminimum kunnen een financieel extraatje tegemoet zien. Naast armoede gaat er ook extra geld naar duurzaamheid en komt er een verlofregeling voor aanstaande vaders. Met dit ‘zomerakkoord’ heeft de ChristenUnie-SGP een aantal belangrijke thema’s uit haar verkiezingsprogramma gerealiseerd. Daarnaast hecht de partij veel waarde aan een stabiel stadsbestuur en heeft om deze reden bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen.

Armoedebeleid
Dankzij de inzet van de ChristenUnie-SGP komt er maar liefst 13,5 miljoen euro extra voor de bestrijding van armoede in Rotterdam. Raadslid Setkin Sies is trots op dit resultaat: “Met dit akkoord komen we tienduizenden Rotterdammers tegemoet die weinig te makken hebben. Concreet betekent dit dat kinderen weer mee kunnen op schoolreisje, AOW-ers meer te besteden krijgen en er extra ondersteuning komt voor mensen met problematische schulden.”

Een overzicht van de maatregelen:

  • 2 miljoen extra voor de aanpak van problematische schulden;
  • Verhoging van het AOW-tegoed: van €300,- naar €375,- per jaar;
  • Verhoging van het Jeugdtegoed(voor de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jaar): van €160 naar €275,- per jaar;
  • Regeling voor niet verplichte schoolbijdragen (denk aan schoolreisjes);
  • Aanpassing leenregels bijzondere bijstand;
  • Kwijtschelding afvalstoffenheffing blijft op huidig niveau (i.p.v. daling van 55 naar 50% kwijtschelding);
  • 6 miljoen extra voor een individuele inkomenstoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon.

Duurzaamheid
Naast armoede gaat er ook extra geld naar duurzaamheid en groen. Zo komen er een stuk minder nieuwe woningen in Park de Twee Heuvels en komt er een drijvend zonnepark in de Rijnhaven. Ook gaat de gemeente Rotterdam investeren in de verdere verduurzaming van vele honderden woningen op Rotterdam Zuid en gaat er geïnvesteerd worden in het voorstel van de ChristenUnie-SGP om van Rotterdam The Hague Airport een internationale showcase te maken van duurzame innovaties in de luchtvaart.

Gezinnen in de stad
Met het ‘zomerakkoord’ worden ook gezinnen tegemoetgekomen. Met diverse maatregelen krijgen gezinnen met een laag inkomen extra financiële ondersteuning. Daarnaast gaat de gemeente Rotterdam landelijk vooroplopen met een royale vaderschapsverlofregeling. De ChristenUnie-SGP wil dat kersverse ouders meer vrijheid krijgen om de zorgtaken samen te verdelen en beiden voldoende tijd krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Momenteel krijgen vaders slechts twee dagen betaald verlof en drie dagen onbetaald verlof. In de nieuwe situatie wordt dit drie weken, 70% doorbetaald verlof.

Een verbonden stad
Op het gebied van integratie zijn er geen afspraken gemaakt in het ‘zomerakkoord’. Sies: “Het grootste probleem op het gebied van integratie is niet zozeer de inhoud van de integratienota van het college, maar de toon van Leefbaar Rotterdam. Daar zal de ChristenUnie-SGP altijd weerstand tegen bieden. Ons verhaal is er een van verbinding.”De ChristenUnie-SGP zal de wethouder integratie daarom scherp bevragen op toon. “Stevige taal hoort bij Rotterdam maar als schuren het doel wordt, dan zal de ChristenUnie-SGP zich hier zeker tegen keren.”

Wel zullen Leefbaar Rotterdam en de ChristenUnie-SGP gezamenlijk een voorstel indienen om een vervolg te geven aan de succesvolle G1000 burgertop van afgelopen zaterdag. Dialoog is volgens Sies de sleutel voor vrede in de stad: “Dat mag flink botsen maar het is de kunst om altijd in gesprek te blijven. Alleen als we elkaar lastige vragen durven stellen ontstaat er openheid en werken we aan het overbruggen van kloven in onze stad.”