Rotterdam spreekt niet langer van ‘laagopgeleiden’

28 oktober 2016

De ChristenUnie-SGP in Rotterdam stoort zich er mateloos aan dat er wordt gesproken over laagopgeleiden, alsof de bijdrage en kennis van meer praktisch geschoolden van minder waarde is voor de samenleving. Raadslid Setkin Sies wil daarom geen beleidsdocument meer zien waarin wordt gesproken van hoog- en laagopgeleiden: “Vanaf nu spreken we in Rotterdam van praktisch en theoretisch geschoolden. Vanaf nu tonen we ook in onze bewoording waardering voor de talenten van ieder individu.”